header-photo

بــــازرگان: آقای خامنه ای، زمان زیادی ندارید ... آریامهر!! آنگاه صدای انقلاب مردم را شنید که فریاد "مرگ برشاه" همه فضای شهر را پر کرده بود

نامه مهم مهندس عبدالعلی بازرگان به سیدعلی خامنه ای در حرارت اخبار نادیده ماند. در چند نوشته قسمت های مهم تر آن را برجسته سازی می کنم.  قسمت اول و قسمت دوم
------------------------------------------------------------------------


د) شخصيت پرستى مشركانه
جناب آقای خامنه‌ای، ...  اینک پس از ۳۱ سال، گرچه ظواهر و عناوین عوض شده، اما همچنان در بر همان پاشنه می گردد و اکثریت ملت درنظام ولایت مطلقه و شورای نگهبان و سایر نهادهای وابسته، از حاکمیت خود محرومند. شیوه‌های شخص پرستی و بت سازی مشرکانه از مقامات و تملق و چاپلوسی، سکه رایج زمانه است و ... متأسفانه دیده نمی‌شود مقام رهبری ابراز برائتی از چنین چاپلوسانی کرده باشند. 
ه ) عدالت پرورى
انتظار ملت از شما چیزی جز انصاف و عدالت و ترجیح حقوق ملت برتمایلات خودتان نیست، شادمانی شما نیز، آنچنان که در عهدنامه آمده است، نباید جز اجرای عدالت و جلب رفاه و رضایت مردم باشد. این سخن ِامامی است که یکسره از ولایت او داد سخن می‌دهيد:
بهترین مایه شادمانی رهبران باید بپا داشتن عدالت در شهرها وپدیدار شدن دوستی (طرفداری) ملت باشد و چنین دوستی حاصل نمی‌شود، مگربا خوش‌بینی‌شان و این نیزحاصل نمی‌شود جز با گردآمدنشان پیرامون مسئولین امور و سنگین نشمردن بار دولت آنها بردوش خود و ترک ِآرزوی سر آمدن دوران زمامداری‌شان (بند۵۸).
جناب آقای خامنه‌ای، پایان بخش نامه خود را مقدمه عهدنامه امام علی قرارمی‌دهم، مقدمه‌ای که به هنگام اعزام مالک اشتر به سرزمین فراعنه، نوشته شده است:
ای مالک، بدان که تو را به سرزمینی فرستاده‌ام که پیش از تو دولت‌ها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشمی می‌نگرند که تو در کار رهبران پیش از خود می‌نگری ودرباره تو همان می‌گویند که درباره آنان می‌گوئی و نیکوکاران را از آنچه خدا بر زبان مردم جاری می‌سازد توان شناخت.
میهن عزیز ما بیش از ۲۵ قرن است درسلطه سلسله سلاطینی، عموماً ستمکار زیسته است، زمان زیادی ندارید تا قضاوت بندگان خدارا عوض کنید. آریامهر!! آنگاه صدای انقلاب مردم را شنید که فریاد "مرگ برشاه" همه فضای شهر را پر کرده بود. به نصیحت امیرمؤمنان گوش دل بسپارید که فرمود:
کفایت کار مردم به عهده تو قرار گرفته وخداوند ترا در رفتارت با ملت امتحان می‌کند. پس خود را در جنگ با خدا قرار مده که قدرتی در برابر انتقام او نداری و نیز بی‌نیاز از عفو و رحمتش نیستی. (بند۱۱)
----------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

طرفداران حكومت كودتا دو دسته اند :
1- دسته اي كه قلبا به اسلام سنتي و جانشيني ولي خدا براي راهنمايي مسلمين اعتقاد دارن
2- گروهي كه هيچ اعتقادي به دين ندارن و از نزديكي با حكومت پست وكارگرفتن و بعضا به ثروتهاي افسانه اي رسيدن وحسابهاي بانكي داخلي و خارجي چاقي دارن
فكر پشت مجموعه به اين ترتيب عمل ميكنه كه باگذاشتن يك شخص به عنوان رهبري ديني با استفاده از احساسات پاك مذهبي مردم و همچنين اظهار به طرفداري از فقرا در برابر اغنيا براي خود در بين مردم طرفدار وسپر دفاعي ايجاد مبكنه
استراتژيشون اينكه :
جريان مخالفشو در مجموعه اش: سست مذهب و طرفدار ولنگواري مرفه بي درد و يا مرتبط به جريان خارجي ميكنه
راه حل :
فحاشي وتحريك و تهديد نكنيم فقط آگاهي بديم
در خصوص گروه اولشون بايد گفت :
رهبر با وقايع اخير ثابت كرد شرايط لازم را براي رهبري را نداره
چراكه 2 شرط رهبري :يعني تقوا عدالت و بينش سياسي اجتماعي رانداره اگرنه اولا طرف يك گروه نميگرفت ثانيا ميتونست پيش بيني كنه موضعگيريهايش منجربه چه اتفاقاتي ميشه همون جوري كه رضايي و رفسنجاني پيش بيني كرده بودن كه البته خواست خدا يود كه در دنياعريانش كنه ثالثا به پسرش اينقدر اختيارات نمي داد كه قصد داشته باشه حكومت موروثي درست كنه.
ضمنن يكم چشمشون را بازكنن ببينن مخالفينشون از همه اقشارجامعه هستن و در خصوص وصل كردن مخالفين به جريان خارجي هم بايد بهشون گفت شما در داخل به جريان مخالفتون آزادي سياسي و تريبون بدين تااونهام بتونن حرفاشون را به ملت برسونن نه اينكه بگيرن ببرين وببندين
در خصوص گروه دومشون بايد دربين مجموعه اشون دست به افشاگري از دزديهاشون زد.
در پايان بايد گفت يكي از ابزارهاي موثر براي مقابله با حكومت جهل وجور چراغ انداختن و اطلاع رساني به آحاد مردم هست
نهايتاقضاوت بگذارن با مردم.
name jaleb | 06.28.09 - 2:17 am | #
Blog Widget by LinkWithin