header-photo

فرند فید: نوشته های کوچک تر و غیر رسمی تر

فرند فید جایی است برای کوتاه و خودمانی نوشتن و فوری بازخورد گرفتن. یا جایی برای گفتن دلتنگی ها و دوست پیدا کردن. جایی برای خبرگیری و خبررسانی و به اشتراک گذاشتن لینک, عکس, ویدئو, و یا موسیقی. شمار زیادی هم درقسمت نظرات در باره ی سیاست و فرهنگ گفتگو می کنند (گاهی شمار نظرات به بالای هزار می رسد). همچنین می توان اتاق هایی خصوصی ساخت و با گروهی از دوستان در باره ی دلبستگی های مشترک گفت و شنید. شما هم فرندفیدی شوید. آسان است. در زیر برخی از فرسته های حرف حساب در فرند فید را می بینید.


Blog Widget by LinkWithin