header-photo

در صورت عدم ابطال انتخابات، پرزیدنت موسوی باید کابینه ی دولت امید را به ایرانیان و جهانیان معرفی کند

میزان و قانون رای مردم است. به گواهی شرکت فوق العاده مردم در انتخابات برای تغییر وضع موجود و نیز اعلام خبر از جانب وزارت کشور و نیز بیت رهبری به ستاد مرکزی جناب آقای میرحسین موسوی در شبانگاه 22 خرداد و اعلام رسمی آن از طریق رسانه های جمعی رییس جمهور قانونی و منتخب ایران پس از پایان دولت فعلی مهندس میرحسین موسوی است.

اهریمن نژادان اما با استعانت از معجزه ی تقلب هزاره ی سومی سودایی دیگر پخته اند و با کودتایی وقیح جشن سبز و صلح طلبانه ی مردم ایران را سیاه کردند. رییس جمهور نجیب مردمی مهندس میرحسین موسوی و شیخ شجاع و آزاد اندیش مهدی کروبی با هوشیاری و شهامت این بازی مشمئز کننده را مضحک و شعبده خواندند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن بدون تقلب و فریب شدند.

کودتاگران مست قدرت را اما گوش شنوایی نبود و بخصوص بعد از آنکه از تریبون مقدس! نماز جمعه از جانب ولایت مطلقه ی فقیه فرمان آتش صادر شد به روی مردم بی گناه اسلحه کشیدند و خون جوانان معترض و و عدالت خواه را به زمین ریختند تا آنکه نــــدا"ی آزادی خواهی امان تمام جهان را گرفت" و مظلومیتمان چهره ی سیاه سرکوبگران را برای همگان آشکار کرد.

بیانیه های ممتد پرزیدنت موسوی و شیخ شجاع و مردمی و مراجع تقلید و دیگر حامیان بعد از خطبه ی تهدید و فرمان آتش، نشان از پایداری منتخب ملت در برابر تقلب و دروغ است. از آن پس مردم در انتظار و اضطراب با تلاش و نجابت و هوشیاری حرکت کودتاگران و حیله های احتمالی آنان را رصد می کنند. همان طور که رییس جمهور مهندس میرحسین موسوی بارها تکرار کرده است مردم ایران در بازپسگیری رای های به غارت رفته اش عقب نمی نشیند و با دادن خون عزم راسخش را به سرکوبگران و جهانیان نشان داده است.

فوت وقت بیش از این دیگر جایز نیست. چنانچه در روز دوشنبه شورای نگهبان انتخابات سراسر مهندسی شده را ابطال نکرد، مردم ایران از رییس جمهور قانونی و منتخب خود توقع دارد ضمن معرفی کابینه ی دولــت امـیــــد به مردم ایران و جامعه جهانی هر چه سریعتر کار آزاد سازی ایران از چنگال متقلبان  و قانون شکنان را عملیاتی کند و با کمک تمام ایرانیان روزگار نوینی را برای ایرانی آباد و سر بلند آغاز کند.----------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

بیایید همگی برای نهاد ریاست جمهوری نامه بنویسیم و در نامه خطاب به آقای میر حسین موسوی پیروزی ایشان در انتخابات اخیر را تبریک بکوئیم. عبارات "میر حسین موسوی" ، "رئیس جمهور منتخب و مردمی" چند بار در جاهای مختلف تکرار شود. متن نامه دلخواه : از" آرزوی موفقیت" تا درخواست های جزیی مثل"آسفالت کوچه". هر چیزی میتواند باشد. هزینه زیادی ندارد . پاکت، تمبر کاغذ نامه. حتی میتواند تایپ شود و تکثیر شود. ولی بهتر است تنوع داشته باشد.

روی پاکت در محل آدرس گیرنده فقط آدرسنوشته شود:
تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور- نهاد ریاست جمهوری
قابل توجه رئیس جمهور محترم
و در محل گیرنده عناوین کلی مانند "یک ایرانی" " از هوادارن شما". . . و یا نام و نشانی جعلی درج شود و یا اسامی سمبولیک مثل"یک بسیجی" ، "یک جانباز" "ندا آقا سلطان" یا نام و نشانی عناصر وابسته
میتوانیم یک رونوشت برای دفتر رهبری و شورای نگهبان و یا مجلس هم بفرستیم.

لطفاً نظر بدین و دوستان بالاترینی اگر مناسب میدونند داغش کنند.
محمد حسین | 06.28.09 - 8:28 am | #
Blog Widget by LinkWithin