header-photo

این جنبش رهبر دارد: از سر خیر خواهی باعث تفرقه و شکاف نشویم

مشکل همیشه ی اپوزیسیون ایرانی در سی سال گذشته این بوده که آلترناتیو آزادی خواهی که بتواند مردم را همبسته کند و توانایی مقابله با استبداد را داشته باشد وجود نداشته است. اکنون با شرایط پیش آمده تمام ایرانیان فارغ از گرایشات فکری و یا جهت گیری های سیاسی (تحریمی، سلطنت طلب، لائیک، چپ و ...) همنـــدا شده اند تا به رهبری کسی که حقیقتا و مشروعا رییس جمهور منتخب رای دهندگان ایران است نگذارند مال و آبرو و رای هموطنانشان به غارت رود و خونشان ریخته شود و قدمی به ایرانی آزاد تر نزدیک شوند تا نهایتا ایران عزیز خانه ی مهربان همه ی ایرانیان از هر رنگ و زبان و باور باشد.

انتظار از تمام کسانی که موقعیت تاثیر گذار دارند این است که با طرح مسایل جانبی باعث از هم پاشیدن این انسجام نشوند. مثلا شخص محسن سازگارا در اولین پیام خصوصی ویدئوئی اش می گوید که گرچه شاید بعد از به ثمر رسیدن حرکت آزادی خواهانه ی مردم با میرحسین موسوی بر سر مسایلی هم رای و نظر نباشد ولی امروز صلاح را در این می بیند که جز به همبستگی این حرکت با رهبری میرحسین موسوی فکر و تلاش نکند. بنابراین، مطرح کردن خواسته هایی متفاوت و یا راهکارهایی ناهماهنگ و یا مطرح کردن گزینه های دیگری برای رهبری جنبش در این شرایط که میرحسین موسوی با شهامت مسئولیت آن را قبول کرده است اگر توطئه ای از طرف کودتاگران نباشد حتما از سر کم تدبیری است و نتیجه اش ایجاد شکاف و درگیری های فرسایشی بین کوشندگان راه آزادی است.

لطفا شکیبایی و تحمل به خرج دهیم و از مطرح کردن پیش نهادات و نظرات شکاف انداز و یا زخم زبان زدن ها خودداری کنیم. تلاش ها و آزمایش های مردم ایران در راه آزادی خواهی را قدر بدانیم و به آن کمک (فکری و ...) برسانیم. هوشیار و نقاد و تدبیرگر باشیم ولی با ژست های روشن فکری هر حرکتشان را تحقیر نکنیم. زبان تحقیر دوستی و رشد نمی آورد.  تحقیر و کنایه و تمسخر فقط باعث نفرت و جدایی می شود. کلا با هر نیتی تحقیر و تمسخر و تخفیف افراد مخرب و غیر سازنده است.----------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

کاملا موافقم...برخی در این چند روزه سعی می کنند با ایده هایی مقل اینکه سایت موسوی هک شده و قابل اعتماد نیست، یا میرحسین بازداشت شده و دیگر نمی تواند رهبری کند و ... می خواهند به خیال خود رهبری جنبش را از دست او و دیگران خارج کرده و خود آن را بدست بگیرند و سپس با یک سری حرکات تندروانه و احساسی و یا در جهت منافعی غیر از منافع عامه ملت آن را به جهتی دیگر سوق دهند.

اما برای پیروزی باید دانست که اولا نباید با بحثهای التقاطی سعی در
1) ناامیدکردن دیگران و خود از موفقیت
و
2) تخطئه رهبران جنبش بدلیل دوری از یک سری حرکات تندروانه با اصر کوتاه مدت
بکنیم.
شرط موفقیت تنها "امیدواری" و "اتحاد" است که باید اینها را تا به آخر حفظ کرد.
نسرین | 06.26.09 - 10:23 pm | #

فرمول عدد سازی انتخابات کشف شد
لطفاً سریع اطلاع رسانی کنید
من اکانت بالاترین ندارم
امیر | Homepage | 06.26.09 - 11:09 pm | #

shoar ma bayad in bashad ahmadinjad agar madrak dari roo kon agar nadari kom sho
davood | 06.27.09 - 11:47 pm | #

agaye ahmadnajad agar madark dari ro kon agar nadari gom sho
davood | 06.27.09 - 11:49 pm | #
Blog Widget by LinkWithin