header-photo

عبدالعلی بازرگان: آقای خامنه ای: ناله ی والدین "نـــدا" های مقتول بدون جواب نمی ماند


نامه مهم مهندس عبدالعلی بازرگان به سیدعلی خامنه ای در حرارت اخبار نادیده ماند. در چند نوشته قسمت های مهم تر آن را برجسته سازی می کنم.  قسمت اول


ج) سركوب مخالفين

کشتارهای فجیعی که در برخورد با دانشجویان و یا در تظاهرات مسالمت آمیزخیابانی در حوادث اخیرتوسط نیروهای تحت فرمان مستقیم وغیر مستقیم شما رخ داده است، تماماً حکایت از عزم راسخ آن مقام در قلع و قمع مخالفینی می‌کند که جز تجدید انتخابات ِمهندسی شده درخواست دیگری ندارند. گویا فدا شدن هزاران نفر برای به کرسی نشاندن تصمیم رهبری و نادیده گرفتن میلیونها درخواست منطقی اهمیتی در نظام ولائی شما ندارد!؟

...  ۵۶ سال قبل ... مهندس بازرگان ... گفت: ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون وبه شیوه مسالمت آمیز با شما سخن می‌گوئیم. ...


جناب آقای خامنه‌ای، شما که اجازه نمی‌دهید خبرنگاران داخلی و خارجی از صحنه‌هائی که هوادارانتان آفریده‌اند، فیلم و گزارشی تهیه کنند، آیا مستقل از فضا و فیلتری که پیرامونتان ایجاد کرده‌اند هرگز فرصت کرده‌اید نیم نگاهی به عکس‌ها و فیلم‌هائی که جوانان جسور با موبایل‌های خود از جنایت‌های مأمورانتان گرفته‌اند بیندازید؟ آیا حمله نیروهای سرکوبگر در لباس شخصی را که همچون گرگ به جان جوانان برومند وطن افتادند دیده‌اید؟ ...

البته شما در نماز جمعه با فرافکنی زیرکانه‌ای مسئولیت این جنایت ها را به گردن "تروریست های نفوذی"! انداختید که در پوشش تظاهرات خیابانی ضربات تروریستی خود را وارد می کنند. عجبا، چگونه است که تروریست ها اهداف خود را همواره از میان دانشجویان معترض دانشگاهها و در میان مردم عادی انتخاب می‌کنند!؟ ...

جناب آقای خامنه‌ای، در نظام ولایتی شما خونبها که پیش کش! جنازه جوانان را هم به خانواده‌هاشان به راحتی تحویل نمی‌دهند تا بر آنان عزاداری کنند!؟...

شما با تحریک عواطف مذهبی نمازگزاران، بخش عظیمی از ملت را فریب خوردگان یا وابستگان به بیگانه شمرده و مرتکب ظلم عظیمی می‌شوید. شما ناله و نفرین مادران داغدار وفرزندان شکنجه شده آنان را نمی‌شنوید اما در نظام خداوند ِ سمیع و علیم ناله والدین "ندا"های مقتول بدون جواب نمی‌ماند.

لینک به کل نامه----------------------------------------------------

کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

مژده؟

وقتی این تیتر ترسناک روزنامه کیهان تهران (چهارشنبه) را دیدم “خونخواهی مردم از موسوی” ، به قرآن تفالی کردم. آیه 57 سوره اعراف آمد. خدا کند مژده اش عملی شود:


اوست که بادها را
پیشاپیش [باران] رحمتش
مژده‏رسان مى‏فرستد
تا آن گاه که ابرهاى گرانبار (آبستن باران) را
به جنبش در آورند…

آن ابرها را به سوى سرزمینى مرده برانیم
و از آن باران فرود آوریم
و از آن هر گونه میوه‏اى…

خود همین تیتر تروریستی کیهان، “خونخواهی مردم از موسوی” می تواند نشانه ای باشد که این تندروها در حال باختن قافیه هستند. آشکار است می خواهند با شلوغ کاری جلوی هر گونه تصمیمی را که به نفع مردم و مصالح عالیه کشور باشد بگیرند.

چون از آن طرف از حرف های جسته گریخته ای که مثلا از آیت الله مکارم شیرازی نقل شد، بوی آن می آید که علما به نحوی دارند پا در میانی می کنند تا راه حلی برای این بحران پیدا شود. باید به فال نیک گرفت.

مگر مردم چه می خواهند؟ جز این که به طور مسالمت آمیز اراده خود را با رای خود (که در نهایت غیر ار این راهی نیست) به کرسی بنشانند. خب "کیهان" و "کیهانیان" این را بر نمی تابند. منافع آن ها، و اصلا بقا آن ها، در درگیری و کینه و کشت و کشتار و داشتن "دشمن" است.

در مقابل ما سرشار از محبت و عشقیم… می خواهیم آزاد و در صلح زندگی کنیم …

آن ها به ما رشک می برند، چرا که سقف پرواز ما مرز "بی نهایت" است…
آرش | 06.25.09 - 7:06 pm | #
Blog Widget by LinkWithin