header-photo

وبدوستان به ترتیب حرف الفبا (راست)

2 comments:
ناشناس

گفت...

چند پیشنهاد برای عاشقان آزادی
1- سرودن و خواندن ترانه های مرحوم فریدون فروغی بالاخص درون خودروها و علی الخصوص ترانه آی شیاد
2-بستن روبان و مچ بند سیاه به جای سبز !!!
3- سکوت – این سکوت از طرف مردم باید باشد تا رهبران جنبش
باسلام .
- پیشنهاد من به طرفداران آزادی و آزاداندیشان ،اولا سکوت ! سکوت بهترین ودر حین حال مهلک ترین ضربه ای است که می شود بر پیکر ظلم وارد کرد ! به نظر من یکی از ارکانی که باعث سقوط حکومت پهلوی شد ، سکوت مردم بود ! مردم پس از قیام سال 42 به بعد همه در یک سکوت مرگبار فرو رفتند و تنها گروه هایی عملیات های مسلحانه ای را ترتیب میدادند که با جرات میتوانم بگویم هیچ پایگاه مردمی نداشتند . حکومت پهلوی اگر آگاه بود نمیگذاشت که مردم سکوت مطلق بکنند . سکوت مطلق به معنی این است که دیگر امید اصلاح نیست ، سکوت مطلق به این معنا است که مردم از حکومت بریده اند و هزاران معنا که بر پس این سکوت پنهان شده است . پس در همه اماکن ، حتی در صورت سوال پرسش گری چه از طرف صدا وسیما وغیره فقط حواله به سکوت بهترین است. حتی در مجامع دوستانه هم دیگر نه تنها انتقادی نباید صورت بگیرد که سعی هم شود با انتقاد کننده و کسی که این سکوت را میخواهد بشکند برخورد ارشادی شود . همیشه اینها و ایادی آنها این ادعا را دارند که مردم آزادند و در هر نقطه ای میتوانند انتقاد کنند ، حتی در صف اتوبوس و ... پس لطفا سکوت !!!!
- به جای بستن روبان سبز از مچ بند مشکی وهمچنین روبان های مشکی استفاده شود . مگر نه اینکه اینها دولت و حکومت کحودتا هستند ، مگر غیر از این است که اینها سرکوب گر آزادی های مدنی و اجتماعی مردم هستند ، پس دیگر سبز پوشیدن جایز نیست و میبایستی تا آزادی همه سعی کنیم به نوعی رنگ سیاه که همان رنگ مرگ است ، همان رنگ خفقان است را به نمایش بگذاریم
- پیشنهاد سوم من این است که دوست داران آزادی از ترانه های مرحوم فریدون فروغی استفاده نمایند ( بالاخص در خودروها ) . مردم سعی نمایند که در خودروها و ه�
آریوبرزن | 10.19.09 - 12:56 am | #

mm

گفت...

سلام
اطلاع رسانی کنید مردم در روز های تاسوعا و عاشورا، از خوردن شربت و .... حین راهپیمایی خودداری کنند
Blog Widget by LinkWithin