header-photo

احترام و کرنش و ادب تقدیم به سبزترین میرحسین های فهمیده ی ایران 


چند روز پیش نوشتم (اینجا) باید مشهد را به سبزتر شدن خواند ولی نمی دانستم مردمانش آنقدر سبزند که باعث غبطه ی تمام ایران می شوند. مشهد بپا خواسته است. 13 آبان روز دانش آموز است و امروز خبر رسید که در مدرسه راهنمایی امام رضا در مشهد که زیر نظر آستان قدس نیز اداره می شود در انتخابات شواری دانش آموزی نوجوانان سبز وطن در این مدرسه به جای رای دادن به هم شاگردی ها 75 درصدشان به میرحسین موسوی رای داده اند (452 برگه از 598 رای). (اینجا) نوجوانان هوشمند و شجاع مشهدی، این میرحسین های فهمیده ایران، که در کتاب هایشان بارها داستان حسین فهمیده را خوانده اند با بلوغی باور نکردنی هم دوست و دشمن میهن را درست شناخته اند و هم به تمام ایرانیان آموخته اند که امروز برای دفاع از میهن باید راه دیگری گزید: راه شهامت و اتحاد و ایستادگی: راه سبز امید. آن ها نه به خاطر کار قهرمانانه اشان میرحسین های فهمیده ی ایرانند که در عمل ثابت کرده اند که هر ایرانی یک سرباز است، یک سبز است، یک رسانه است و یک رهبر است: یک میرحسین است.

جامعه ی مجازی سبز این 100 پوستر 13 آبان  را که دست آورد خلاقیت و هنر سبزقلمان و سبزاندیشان است به نشانه ی سپاس از این گلستان سبز دانش آموزی با احترام و کرنش و ادب به شما دانش آموزان مدرسه راهنمایی امام رضای مشهد تقدیم می کند.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin