header-photo

خوشا خطه نخبه زای خراسان: همراه شو مشهــــــــدی! 13 آبان نزدیک است


بین شهرهای بزرگ همچنان چشم ها به مشهد است که همراهی اش با جنبش سبز را رساتر فریاد کند تا سیاه دلان کودتاچی گمان نکنند مشهد خانه ی امن آنهاست. بخصوص بعد از بازگشایی دانشگاه ها و فعالیت دلنشین سبزها در دانشگاه ها وقت آن شده است که از همین امروز مشهدی ها دست به کار شوند و با تمرکز تمام فعالیت هایشان بر روی 13 آبان، این روز را به روز پیوستن همه جانبه ی مشهدی ها به جنبش سبز تبدیل کنند (همان کاری که تبریزی های عزیز روز قدس کردند).

بخصوص خوب است که وبلاگ نویسان مشهدی/خراسانی و یا کسانی که به شبکه های سبز در مشهد/خراسان دسترسی دارند و کسانی که با فرهنگ محلی این منطقه آشنایی دارند وقت باقی مانده را غنیمت بشمارند و به اطلاع رسانی گسترده و فراهم کردن مقدمات همت کنند. منتظر اعلامیه ها و پوسترهای مشهدی ها برای 13 آبان هستیم. در زیر نمونه هایی از سبز نویسی مشهدی ها برای 13 آبان و راه سبز امید را می بینید. اینجا هم فیس بوک انقلاب سبز مشهدی هاست که عکس ها از آنجا گرفته شده است.
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin