header-photo

بدترین ننگ کودتاچیان این است که به خاطر کشتار، سرکوب، شکنجه و دروغ مواجب هم می گیرند


کشتن، تجاوز، فحاشی، شکنجه، ضرب و شتم، ارعاب، تهدید، خبرچینی، چاپلوسی، آسیب رساندن به جان، مال و آبروی مردم، دروغ، تقلب،  ریا، و ... همه بدند. خیلی از ما شاید وقتی یکی یا چند تا از این بدها را مرتکب شده باشیم ولی اصلا باورش که چگونه عده ای ممکن است برای این کارها مواجب بگیرند و سرراحت شب به بالین بگذارند و توقع داشته باشند خود وخانواده اشان از زندگی لذت ببرند سخت است. اگر غیر ایرانی بودند باز شاید قابل تحمل بود ولی ایرانی باشی و برای تقلب و کشتار و شکنجه و ضرب و شتم مردم پول و مزد بگیری برایم قابل درک نیست. سادیستی که دیگران را می آزارد و نمی تواند جلوی خودش را بگیرید بیمار است اما او که پول می گیرد تا دیگران را بیازارد از نسل شیطان است و ننگین ترین کارها را انجام می دهد. کاش روزبه روز تعداد کسانی که علیه مردم خودشان مزدوری می کنند کم شود و ایرانی داشته باشیم سبز برای تمام ایرانیان.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

یک سری شون شستشوی مغزی میشن
علی.ق | Homepage | 10.28.09 - 8:49 pm | #
Blog Widget by LinkWithin