header-photo

غیر مومنان کوپن بهشت مومنان نیستند

یکی تعریف می کرد که به دلیلی در زندان بوده است و یک مومن تکلیف شناسی هم مامور شکنجه ی ایشان بوده است. می گفت (به من نه، به دوستم که همسر خواهرش بود می گفت) من را شلاق می زد و شکنجه می کرد و بعد می رفت گوشه ی شکنجه گاه نمازی چنان با حضور قلب می خواند و چنان اشک تضرعی می ریخت که دل سنگ برایش آب می شد و اگر کسی فقط او را می دید و نه بدن خونین من را گمان می کرد او حتی آزارش به یک مورچه هم نخواهد رسید.

واقعیت این است که بزرگترین شکنجه ها و قتل ها و خشونت های تاریخ به نام دین و به دست مثلا مومنان صورت گرفته است، چه در غرب و چه در شرق. با پشتگرمی به ایمان آسمانی کلی ظلم های زمینی رفته است. با همین پشت گرمی است که بسیاری از مومنان ته لهجه ی سخنانشان وقتی با غیر مومنی صحبت می کنند تحقیر و تمسخر و یا حداقل ترحم است. آن ها هیچ گاه گمان نمی کنند که از موضع برابر با او صحبت می کنند. برخی مومنان خود را منتسب به آسمان و غیر مومنان را گمراهان شایسته ی هدایت و یا خیره سران مستوجب عذاب می دانند. بدیهی است که در چنین فضایی نمی توان با چنین مومنانی که خود را موظف می دانند تا همه را به زور با خود به بهشت ببرند گفت و گوی سالمی داشت.

اگر کسی به دیگری صرفا به عنوان کوپن بهشت رفتن نگاه کند با دلال دلار فرق چندانی ندارد. انسان را باید فقط برای انسان بودنش دوست داشت و نه برای تکلیف.

نکته: البته این یک سوی قضیه است. آز آن سو نیز کسانی هستند که رفتارشان با مومنان بس خطاست که در نوشتاری دیگر خواهم گفت.ء


4 comments:
yek irani na mosalman

گفت...

kamelan doroste,man fek mikonam momenin khaylee adamaye khodkhah va tarsoo ee hastan

ناشناس

گفت...

البته اين صحبت صحيحه كه هميشه يك عده قصد داشته اند از احساسات ديني مردم سو استفاده نمايند اما كساني كه اين كار رو انجام مي دهند مومن نيستند چرا كه برخلاف تمامي دستورات دين رفتار مي كنند.شكنجه در دين امري مذموم به شمار مي آيد و خداوند وعده عقاب شديد به ظالمان داده است.
پس شيطان نيز گاهي به ظاهر لباس مومن خود رادر مي آورد .

فائزه

گفت...

اینکه شیطان گاهی با لباس مومن جلوه می کند دیگر دمده شده است ... خوب البته اگر هم چنین باشد ما در کشور شیطان خیز زندگی می کنیم !

البته حرف حساب این است که در غرب خیلی راحت تر کافر و مومن در کنار هم زندگی می کنند ...

hadiworld

گفت...

کلا مذهب مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست که انسان بدون اینکه حس کامل درونی نسبت به اونها داشته باشه تو مخش فرو میکنه
....وبعد از مدتی وجدان وحس درونی انسان از کا می افته
Blog Widget by LinkWithin