header-photo

سئوالی برای کاربران بالاترین پیش آمده است. لطفا بعد از چند دقیقه تلاش کنید پاسخ دهید! ممنونیم.


یک بار انتقادی از بالاترین نوشته بودم یکی از مدیران با کمی حوصلگی یک جواب یک خطی نوشت که از انتقاد ها خسته شده است!
فقط در یک خط: از این همه پیغام های خطای سرور (مشکلی برای سرور بالاترین پیش امده است ...) و باز نشدن صفحه ها و سرعت آزارنده ی بالاترین خسته شده ایم. امیدواریم این خستگی را درک کنید.

توضیح: الان حدودا دو هفته است که سرور بالاترین ساعت ها از کار می افتد و وقت کاربران زیادی در سرتاسر جهان بیهوده تلف می شود. اگر مدیران به هر دلیلی نمی توانند به اوضاع بالاترین رسیدگی کنند بهتر است با احترام به وقت و حساسیت کاربران این نکته را به اطلاع همه برسانند.
Blog Widget by LinkWithin