header-photo

ایستاده ایم: سبزتر از همیشه، برای کوتاه شدن دست بی لیاقتان و خونریزان کودتاچی از ایران بزرگ


می گویند گاهی یک عکس کار هزاران واژه را می کند ولی این عکس خود صدها واژه را هم با خود دارد و دیگر لازم نیست شرحی بلند بر آن نوشت. همین قدر بسنده می کنم که درخت جنبش سبز در حال ریشه گیری بیشتر است و هر روز استوارتر و سبزتر در برابر تبربدستان کودتاچی می ایستد. ما چون برگان درختان بی شماریم و در تاریخ بلند و روحیه ی زندگی دوست و شاداب ایرانیان ریشه داریم.

این پوستر را برای دیگران هم بفرستید. آن را چاپ کنید و بر دیوار بزنید تا همیشه بدانیم و بدانند که ما ایستاده ایم: سبزتر از همیشه. (کیفیت عکس بسیار بالاست روی آن کلیک کنید تا به اندازه ی بزرگ ببینید و ذخیره کنید)
این پوستر کاری است ستودنی از ایمان نبوی. (در اینجا عکس را با کیفتی بهتر ببینید و ذخیره کنید)

*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin