header-photo

یزید آسوده بخواب که ما بیداریم! نگذاشتند عید به خانه بیاید، حتی نمی گذارند فرزند دو ساله اش سید متین را ببیند!


مسعود لواسانی روزنامه نگار زندانی دیگری است که به جرم آگاهی رسانی به مردم و هواخواهی از جنبش سبز مردم ایران در زندان اسیر کودتاچیان است. وی که زندگی روزنامه نگاری اش را از جام جم و کیهان شروع کرد، بعد از همکاری با خبرگزاری مهر جذب روزنامه های اصلاح طلب شد و در روزنامه های شرق، اعتماد، اعتماد ملی، آفتاب یزد، کارگزاران قلم زد. وی در چهارم مهرماه در خانه اش دستگیر شد و تاکنون در زندان بسر می برد. از دی ماه به بعد وی که هر دو هفته یک بار خانواده اش را می دید این مدت به شش هفته افزایش یافت بدون حق دیدن فرزند دوساله اش! راستی آیا برابر بهتری برای رفتار یزیدی می شناسید؟

سید مسعود لواسانی در دنیای مجازی نیز سخت کوش بود و چهار وبلاگ متفاوت (به سه زبان: فارسی، انگلیسی و عربی) در دفاع از حق ابران بر جزایر سه گانه بپا کرده است (در اینجا ببینید) و امروز این روزنامه نگار میهن دوست و آزادی خواه در زندان اوین اسیر کودتاچیان است تا بدخواهان ایران شاد و خرسند باشند. سید مسعود را به 8.5 سال زندان محکوم کرده اند و در دوران عید هم به او مرخصی نداده اند. اخیرا بعد از اینکه او در زندان اعتصاب غذا کرد گفته اند که با گروی 500 میلیونی شاید بگذارند بیاید و فرزندش را ببیند. 

مامان متین کوچولو از زبان سید متین در وبلاگی که سید مسعود برایش برپا کرده بود گاهی از تجربه ی دیدن پدر دربندش در سیاه خانه ی اوین می نویسد و گاهی ناله می کند که عيد اومد پس بابا كو؟؟؟؟؟ دلم براي بابايي تنگ شده. همه باباها دارن ميان خونشون اما باباي من هنوز نيومده. یزید آسوده بخواب که ما بیداریم!


*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin