header-photo

نگاهی به ویژگی‌های جنبش سبز مجازی: چندصدایی، نخبگی، تولید محتوا، خبررسانی ....

 جنبش سبز مجازی با جنبش سبز در دنیای واقعی برخی ناهمگونی ها دارد که نادیده گرفتن آن مایه‌ی نتیجه‌گیری ‌های نادرست می شود و البته شناخت این ویژگی ها هم باعث سودبری بهتری از این اندوخته‌ی گرانمایه می‌شود. 

جنبش سبز مجازی: 
1. به منابع خبری-تحلیلی بیشتری دسترسی دارد.

2. نسبت بیشتری از نخبگان و دانش آموختگان جامعه را در ترکیب جمعیتی خود جای داده است.

3. جمعیت موثری از ایرانیان خارج  کشور را شامل می شود.

4. نگاهش به رویدادها بیشتر نظری و کمتر میدانی است (به ویژه باشندگان خارج کشور).

5. به دلیل دسترسی به رسانه های گوناگون کمتر زیر تاثیر مغزشویی رسانه های حکومتی قرار دارند و نقش کارایی در به چالش کشیدن عوام‌فریبی ها و دروغ‌های رسانه‌ای و غیررسانه‌ای کودتاچیان دارد. (برای مبارزه با همینان بود که کودتاچیان ارتش سایبری‌اشان را پایه‌ریزی کردند.)

6. به دلیل نخبه بودن نسبت بالایی از آن ها، کمتر مدیر‌پذیرند و بیشتر راهنمایند تا پیرو.

7. شبکه‌ی ارتباطی‌اشان با یکدیگر قوی است و امکان همبستگی و کار گروهی دارند.

8. بیشتر از طبقات میانی اقتصادی و میانی به بالای فرهنگی جامعه هستند.

9. نقش زیربنایی‌یی در خبررسانی بین بیشماران جنبش سبز و نیز بازتاب و جهانی کردن اخبار و پیام‌های آن داشته‌ است.

10. تنها گروه جنبش سبز است که می‌توانند تا اندازه‌ای از گزند کودتاچیان در امان بماند.

11. بیشترین گوناگونی اندیشه‌ای و باوری را دارد و به همین دلیل تمرین چندصدایی را خیلی بیشتر از جامعه‌ی واقعی انجام داده و با پایه‌های مردم‌سالاری بیشتر آشناست. ولی از سوی دیگر به سبب همین گوناگونی اندیشه‌ای-باوری گردهمایی و همسو شدن این گروه نیز کار چندان آسانی نیست.

12. ترکیب جنسیتی قابل قبولی دارد و صدای بانوان در این جامعه شنواست.

13. نمی توانند به خوبی جامعه‌ی کم‌توان مالی، روستایی و کارگری را نمایندگی کند.

14. همان‌گونه که در باز کردن افق‌های تازه نقش دارد و گفتمان مردم‌سالاری را مهم می‌شمارد، گاهی نیز نقش منفی‌یی در قطبی کردن فضای کشور دارد.

15. با توجه به سانسور شدید و حکومت نظامی خبری در داخل ایران، نقش اساسی‌یی در تولید و پخش محتوا داشته است. 

موارد دیگری همچون چند رسانه‌ای بودن، خود منتقد بودن، و ... هست که برای کوتاهی به همین موارد مهم‌تر بسنده می کنم. 

---------------------------------------
*
دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*


1 comments:
ناشناس

گفت...

با دورد به همه رزمندگانه راه ازادي و برابري
دوستان و رفقا براي پيروزي بر رژيم جنون و جنايت اسلامي بايد برنامه ريزي
كرد از همين لحظه هر كس بايد روزانه١٠٠ بار روي اسكناسها بنويسيد
٨٩ ٠٢ ١١ ساعت ١٠ سر ساعت١٠ جلو اداره كار يك ماژيك همه در
جيب داشته و هر جا امكان باشه در باجه تلفن و اتوبوس حمام استخر دستشويي مترو
مدرسه دانشگاه اداره كارخانه محل كار و هر جاي كه امكان داشته باشه
اين تاريخ را بنويسيد در صورته امكان روي ديوارها اين شعار نيوشته شود
در اتوبوس تعريف كنيد شنيديد مردم در ٢ اورديبهشت تظاهرات بزرگي سر ساعت ١٠ جلو اداره كار گزاشتن در تاكسي در جمع دوستان فاميل ووو
هر جا اين تاريخ را بايد هر روزه به هر شكل كه ميشه به گوش مردم رساند
با اميد به پيروزي ٠بدون پايگاه مردمي نميشود حكومت كرد اگر ميشود
الان شاه شاه بود و سيدعلي هنوز اخونده ۵ توماني٠زنده باد ازادي استقلال رفاه و عدالت اجتماعي٠بابك
Blog Widget by LinkWithin