header-photo

همه پرسی 12 فروردین 58: سوء استفاده از احساسات مردم و قانونی کردن قضاوت های سیاه و سفید

هنوز حتی دو ماه از پیروزی زودهنگام انقلاب نگذشته بود که مردان اول انقلاب با اصرار آیت الله خمینی روز 12 فروردین 58 همه پرسی برپا کردند. چنین چیزی در دنیا بی سابقه است و تاکنون نظام کوشیده این را اسباب سربلندی بداند در صورتی که در واقع همه پرسی 12 فروردین فرصت طلبی مردان اول انقلاب برای بهره گیری از جو احساسی مردم در هفته های اول پیروزی است. بدتر از آن شیوه ی رای دادن است که در آن ابتدا گزینه های مردم را به خواست خود محدود به یک گزینه می کنند (=جمهوری اسلامی) و بعد از او می خواهند یک قضاوت سیاه و سفیدی آری یا خیر کند. (برخی از 26 عکس زیر کاملا گویایند.)

همه پرسی 12 فروردین در واقع اولین قدم دور شدن از درخواست های آزادی خواهانه مردم و نهادینه شدن قضاوت های سیاه و سفیدی به اسم انتخابات است. همه پرسی دوازده فروردین اولین فریاد مرگ بر ضد ولایت فقیه است که با فرصت طلبی ناصادقانه ی آیت الله خمینی و جو گرفتگان آن دوران، تبدیل به یک نظام شد. با تمام این ها، با تصویب قانون اساسی تاثیر گرفته از همین موج باز هم امکان اینکه این قضاوت سیاه و سفیدی جایش را به خرد و انصاف بدهد بود که همان طور که دیدیم کودتاگران برای همان ته مانده ی رای مردم هم احترامی قائل نبودند و نیستند... 

در مقام تشبیه: همه پرسی 12 فروردین مانند این است که یک تیم مسابقه ی فوتبالی را با نتیجه ی عالی ببرد و بلافاصله بعد از مسابقه در ورزشگاه همه پرسی برگزار کنند که آیا حاضرید مربی حاضر تیم برای مادام العمر مربی باشد یا نه و البته شما فقط حق دارید بگویید بله یا خیر! جایگاه خرد و قضاوت درست در این گونه همه پرسی یی کجاست؟

برای بزرگتر دیدن روی عکس ها کلیک کنید

*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin