header-photo

هموطن بسیجی ام تو را به نام دین فریب داده اند تا قدرت پرستی خودشان را ارضا کنند

بسیج (این مفهوم و واژه ی راستین ایرانی) برای یاری رساندن به مردم شکل گرفت. برای آن بود که دشمن تجاوزگر را از خاک ایران بیرون کنیم و ایرانی آباد بسازیم. امام خمینی وقتی صحبت از بسیج 20 میلیونی می کرد یعنی اتحاد تمام مردم با یکدیگر (آن زمان 20 میلیون از 36 میلیون نفر توانایی  بدنی بسیجی شدن را داشتند) نه اینکه بسیجی به جای دشمن بر هموطن خود اسلحه بکشد و یا با چماق به سر و بدن زنان و دختران و برادران خود بکوبد و یا آن ها برای دفاع از خود در برابر ماشین بی رحم و یزیدی سرکوب بسیجی ها را مضروب کنند.

داستان ساده است: کسانی که به خیابان می آیند زاده و پرورده ی همین انقلاب 30 ساله اند. اگر فاسدند، اگر گمراهند، اگر فریب خورده اند، اگر لاابلی اند، اگر بی دینند (که هیچ کدام از این ها نیستند) همین کارنامه ی 30 ساله ی کسانی است که ادعا داشتند می خواهند ایران را بهشت برین کنند و دست پختشان امروز این است که در روز عاشورا عزاداران را می کشند و بردار شهید را در روز عاشورا ترور می کنند و با ماشین از روی مردم عزادار رد می شوند. نتیجه ی اسلام قدرت پرستشان این شده  است که در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند و بعد جسدشان را می سوزانند. نتیجه آن شد که بسیاری مردم به این دلیل که این زمامداران و نتیجه ی شقاوت و نالایقی اشان را می بینند دست از دین شسته اند. تو می خواهی به این دین کمک کنی؟

هموطن بسیجی ام قدرت پرستان سال هاست به نام دین، دنیای خود را رونق می دهند به نام بهشت برایمان جهنم آفریده اند. با خدای خود راست باش و دست از این فرعون پیشگان قدرت پرست که مردم ایران را در برابر هم قرار داده اند بردار. اینان که دکتر نیروهای انتظامی، سعید امامی، و فروهر ها را کشتند آسان سراغ کشتن تو نیز می آیند. برای اینان فقط قدرت مهم است و نه دین.  با مردمت بپیوند و روزی حلال خداوند را طلب کن و نه پول ضرب و شتم و کشتار مردم را. اگر این راه را نگزینی باید پاسخگوی خشم خدا و خلقش باشی. هموطن بسیجی ام، ننگ و نفرین دنیوی و اخروی برای خود نخر. آخرت خود را به شهوت قدرت پرستی مافیایی اینان نفروش تا هم در برابر خدا و هم در برابر مردم شریف و فهیم ایران سرافکنده نباشی.  هموطن بسیجی ام تو قبل از بسیجی بودن یک ایرانی هستی و برای همین هموطن عزیز من هستی. به مردمت بپیوند.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید


حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


1 comments:
kaveh

گفت...

قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به‌گمان فتاده در راه یقین
می‌ترسم از آن‌که بانگ آید روزی
کی بی‌خبران راه نه آن‌ است و نه ‌این
Blog Widget by LinkWithin