header-photo

ای ایرانی آینده ات، دینت، آبرویت، فرزندان دلبندت، احترامت و وطنت و مظلومیت حسین به غیرت و همت تو نیاز دارد / عاشورا به تو نیاز دارد


هموطنم حرامیان و یزیدیان، امروز حرمت محرم را شکستند و چنان وحشیانه بر مردم بی دفاع ایران تاختند که دیگر حالا باید بر مظلومیت عزاداران حسین خون گریه کنیم نه بر مظلومیت حسین.  هموطنم ایرانی آموخته که هر گاه ظالمی بر مظلومی چیره شده از مظلوم دفاع کند و برای همین است  که سال ها در دفاع از مبارزان فلسطین و افغانستان و ... از کوششی فروگذار نکردیم.

این یزیدیان اما روی یزید اصلی و صهیونست ها را هم سفید کرده اند و ایران از فلسطین بدتر شده است. ظالمان حالا با خون جوانان ما وضوی فریبکاری می گیرند. دیگر بس است. باید همه با هم این جانیان را از حکومت خلع کنیم و راه سبز و آبادی برای ایرانمان فراهم کنیم. فردا عاشورا با الهام از حسین با یزیدیان روبرو خواهیم شد. ظلم این ظالمان پایدرا نخواهد بود. این یک بشارت حقیقی است.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید


حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند

Blog Widget by LinkWithin