header-photo

عاشورا یعنی شهامت عشق ورزیدن به آن چه برایمان ارزش دارد/ عاشورا یعنی ایستادن در برابر راه زنان عشق


عاشورا امروز دیگر بخشی از اسطوره های ما شده است و جنبه ی آئینی-ایدئولوژیکی آن بر جنبه ی صرفا مذهبی آن برتری یافته است. البته در این سی سال جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده سیاسی را از عاشورا کرده است و همیشه کوشیده از آن به عنوان ابزار تخدیر و احساساتی گرایی استفاده کند. و اگر تاکنون در این باره شکی بود امسال با بستن مساجد و ممنوع کردن عزاداری ها و ضرب و شتم و دستگیری عزاداران بر همه آشکار شده است که برای جمهوری اسلامی دین فقط یک ابزار قدرت و فریب است  و دیگر هیچ.

باری، برای مردم ایران، برای آن زرتشتی یزدی یا آن ارمنی اصفهانی و یا آن اهل سنت کردستانی و ترکمن که در مراسم تاسوعا و عاشورا شرکت می کند عاشورا نماد عشق ورزیدن و ایستادگی است. عشق ورزیدن به آن چه برایت عزیز و دردانه است و ایستادن در برابر یزیدیانی که کمر به قتل و غارت ارزش های تو زده اند. و امروز اگر عاشورا برای مردم معترض ایران باز رنگ و بوی دیگری دارد برای  این است که آن ها عاشق آیین شان هستند، عاشق کشورشان هستند و عاشق میراث فرهنگی اشان هستند و در عذابند که این میراث به غارت یزیدیان ذوب شده در استبداد ولایی علی خامنه ای رفته است.

فردا برای باز پس گیری اررش هایمان عاشورایی می شویم. در همه جای ایران و جهان. و در این راه از اسطوره ی حسین مدد می خواهیم تا ما را در برابر یزیدیان زمان پیروز کند. خلاصه تر آن که: این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin