header-photo

شهادت هموطنان تهرانی در ظهر عاشورا و پیوستن نیروها به مردم: درخواست مقاومت، اعتراض و اعتصاب عمومی

عاشورای ایران به خاک و خون کشیده  شد و آخرین خبر حکایت از 9 کشته، سیصد دستگیر و هزاران مضروب و مجروح دارد. همه جا بوی خون و صدای گلوله می آید. در ماه محرم  الحرام که خون ریزی حرام است دزدان رای و پرچم مردم حالا جان مردم بی شرمانه و راحت می کشند. در نجف آباد حکومت نظامی اعلام کرده اند، در اصفهان و اردبیل و مشهد و شیراز و بابل و قم عزاداران را مضروب و مجروح و دستگیر کرده اند. در تهران 9 نفر از جمله خواهر زاده ی رییس جمهورمان میرحسین موسوی را با تیر مستقیم شهید کرده اند.

در این بین البته نیروهای که وجدان بیدارشان تنهایشان نگذاشته بود به مردم پیوستند که در عکس یکی از آن ها می بینید که با سربند سبز بر دست های مردم قرار گرفته است. برای سوگواری شهیدانمان و برای اعتراض به جانیان کودتاچی از امروز اعتصاب عمومی در سراسر کشور اعلام می شود و ایرانیان وطن دوست و مومن در اعتراض به جنایت یزیدیان زمان از رفتن به سر کار خودداری کنند. این خبر را به همگان برسانید. رسانه ی سبز شمایید.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin