header-photo

به دنیا و مومنان بگویید حکومت ولی فقیه مساجد را به روی عزاداران می بندد و قاریان قران و دعا را زندانی می کند

با گذشتن هر یک روز از عمر حکومت کودتا دروغین بودن ادعاهای دینی و خدایی اشان بیشتر آشکار می شود. کشتار مردم بی گناه در خیابان ها، شکنجه ی زندانیان، تجاوز به جوانان، نابود کردن اموال و آبروی مردم، تهمت های گوناگون اخلاقی به متهمان زدن، دست گیری و ضرب و شتم زنان و راه پیمایان روز قدس و 13 آبان و 16 آذر، دستگیری شرکت کنندگان در دعای کمیل، پاره کردن عکس آیت الله خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی، و بالاخره بستن مساجد بر روی عزاداران حسینی، دستگیری قاریان قران و تهدید عزاداران به دستگیری و زندان و برخورد از آخرین نمونه های دینی حکومت ولایت مطلقه ی فقیه در ایران است. (اینجا)

هر روز که می گذرد مومنان ایران و هواخواهان متوهم ایران در خارج کشور و نیز مردم دیگر نقاط جهان در می یابند که ادعای دینی و امام زمانی این شیادان قدرت پرست دروغی بیش نیست و برحق بودن جنبش سبز بر افراد بیشتری ثابت می شود. تا سرنگونی حکومت کودتایی چند صباحی بیشتر نمانده است. همه ی مردم ایران برای راه پیمایی های بزرگ تاسوعا و عاشورا با نشان های جنبش سبز آماده شویم. به ویژه که چون نیروهای سرکوبگر شمارشان بسیار کم است و عزاداری تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور روی می دهد جنبش سبز می تواند ضربه ی پایانی را بر پیکر ترک خورده و زبون حکومت کودتا بزند. رسانه شمایید. تاسوعا و عاشورا در خانه نمانید.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند

Blog Widget by LinkWithin