header-photo

اصفهان، قم، نجف آباد و زنجان در تسخیر هواداران آیات عظام منتظری، صانعی، طاهری، بیات زنجانی و عزادارن سبز است


خبرها و فیلم هایی که از اصفهان و نجف آباد می رسد گویای این است که مقلدان عزادار آیت الله منتظری فقید و مقلدان و هواداران وفادار به آیت الله طاهری با در اختیار گرفتن جو آیین های سوگواری در شهرهای نجف آباد و اصفهان جو عمومی و مردمی استان را به کنترل نسبی خود در آورده اند. آیت الله طاهری از مردم سراسر کشور خواسته است که در عزاداری های خود تا روز عاشورا برای آیت الله منتظری نیز سوگواری کنند.

در قم مقلدان و هواداران روحانیان مخالف ولایت دیکتاتوری بخصوص آیات عظام صانعی، موسوی اردبیلی و بیات زنجانی با آمادگی جانفشانی برای این آیات عظام و نیز محافظت از بیت این بزرگان اجازه ی وحشی گری را از مزدوران کودتا گرفته اند.

در زنجان (زادگاه آیت الله بیات زنجانی) مردم سوگوار امروز سوم دی ماه با نیروهای کودتاچی درگیر شده اند و خود را برای هشتم محرم و برگزاری بزرگترین عزاداری کشور در حسینیه ی اعظم زنجان به فراخوان آیت الله بیات زنجانی آماده می کنند.

فیلم زیر مربوط است به آیین سوگواری دیروز در حسینیه اعظم شهر نجف آباد با حضور حاج احمد منتظری و آیت الله العظمی طاهری. شعارهایی که جمع بزرگ مردم عصبانی و  عزادار می دهند را در زیر می نویسم.

منتظری منتظری تسلیت تسلیت
طاهری مبارز تسلیت تسلیت
منتظری زنده باد طاهری پاینده باد
دیکتاتور بداند طاهری زنده است
منتظری راهت ادامه دارد
مرگ بر دیکتاتور (طولانی و عصبانی)
تجاوز، خیانت، مرگ بر این ولایت
این ماه، ماه خون است، یزید سرنگون ا ست
تجاوز توی زندان، اینم بود توی قران؟
یا حجه ابن الحسن ریشه ی ظلم رو بکن
مرگ بر دیکتاتور (همراهی خانم ها با صدایی بلندتر)
عزاست عزاست امروز، روز عزاست امروز ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز
یا حضرت معصومه، منتظری مظلومه
مرگ بر دیکتاتور
دیکتاتور بداند، منتظری زنده ا ست
نترسیم نترسیم، ما همه با هم هستیم
مرگ بر دیکتاتور
منتظری منتظری راهت ادامه دارد
منتظری منتظری راهت ادامه دارد، حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد
بسیج جنایت می کنه، رهبر حمایت می کنه
ما همه ... باشیم دیکتاتور رو می کشیم
یا حسین  میرحسین
بی پدر گشتیم ... یا حسین
مرگ بر دیکتاتور (باعصبانتی بسیار بیشتر)
بسیجی برو گمشو، بسیجی برو گمشو
ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم
اون که می گه عادله، دروغ می گه قاتله

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستیدحرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


1 comments:
ناشناس

گفت...

in khabar bedahidke kodeta dige ghader nist niroo jam jone vase sarkob be ham elam konid
gharar ma zohre ashora
Blog Widget by LinkWithin