header-photo

با تشدید اسکناس نویسی دولت کودتا را با بحران جدیدی روبرو کنیم: بانک ها محل تجمع جدید سبزها


بانک مرکزی از مردم خواسته اسکناس نویسی نکنند و برای تعویض اسکناس ها هم ضرب الاجل تعیین کرده است. (اینجا)

1. این نشان می دهد که  روش اسکناس نویسی بسیار موثر عمل کرده است و رسانه ی کاملا موثری در همگانی کردن پیام های جنبش سبز است.

2. اگر در چند روز آینده فعالان جنبش سبز در سراسر ایران اسکناس نویسی را شدت ببخنشند حجم پول های شعار نویسی شده بالا خواهد رفت در آن صورت دولت کودتا ناچار است یا حرفش را پس بگیرد و اگر این کار را نکند صف های طولانی در بانک های مختلف موقعیت جدیدی برای موج سبز بوجود خواهد آورد تا اعتراض خود را بیان کند.

3. سبزها هرجا که هستند از این موقعیت استفاده کنند با اسکناس نویسی مردم را به راهپیمایی سرنوشت ساز تاسوعا و عاشورا دعوت کنند.
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند

Blog Widget by LinkWithin