header-photo

اولین گزارش از مفتضح شدن دوباره صفار / این بار در دانشگاه گیلان

{ایمیل وارده}


صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک‌شنبه به رشت سفر کرد و در دانشگاه گیلان به سخنرانی پرداخت.
این سخنرانی قرار بود از ساعت 15 آغاز شود اما بسیج و ایادی کودتا با بستن درهای سالن محل سخنرانی از ورود دانشجویان به سالن جلوگیری کرده و عوامل خود را در سالن مستقر کردند. در نهایت با حدود یک ساعت تأخیر درهای سالن به روی دانشجویان باز شد و دانشجویان در حالی که شعارهای ضدحکومتی سر می‌دادند وارد سالن شدند.
ورود صفار هرندی به سالن با شعار «ننگ ما ننگ ما وزیر فرهنگ ما» از سوی دانشجویان مواجه شد. در تمام مدت سخنرانی، دانشجویان با طرح شعارهایی نظیر «مرگ بر دیکتاتور»، «یا حسین، میرحسین»، «دانشجو بیدار است از دروغگو بیزار است» و «دولت کودتا استعفا استعفا» اعتراض خود را به وضعیت کشور اعلام کردند. در این بین اشیایی نیز از قبیل بطری آب به سوی صفار پرتاب شد که به او اصابت نکرد.
گفتنی است با وجود اینکه بسیج سعی داشت قبل از ورود دانشجویان، سالن را با عوامل خود که بسیاری از آنان دانشجو نبودند پر کند اما در این کار نیز ناکام ماند.
در نهایت با بالا گرفتن جو تشنج، صفار هرندی در میان شعارهای «قاتل برو گمشو» از سالن خارج شد.
دانشجویان پس از اتمام سخنرانی صفار هرندی در مقابل دانشکده علوم انسانی تجمع کرده و به خواندن سرود یار دبستانی پرداختند.
بزودی فیلم های مربوط به این مراسم ارسال خواهد شد.
پی نوشت: فیلم ارسال شده را ببینید:


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


Blog Widget by LinkWithin