header-photo

سبزها سفرهای استانی را غنیمت بشمارند: تبریزی ها با عکس های دکتر شهید رامین پوراندرجانی به استقبال احمدی نژاد بروند

گویا احمدی نژاد رییس دولت کودتا تصمیم دارد با وقاحت به سفرهای استانی اش ادامه دهد. سبزها باید از این موقعیت استقبال کنند و از آن برای ابراز وجود جنبش سبز در آن استان استفاده کنند. مسلما در هر استان زمینه های گوناگونی برای نشان دادن اعتراض وجود دارد. همان طوری که عدم استقبال از احمدی نژاد در مشهد باعث سرشکستگی و خمودی بزرگی در کودتاچیان شد در جاهای دیگر نیز می توان با کنش هایی ویژه راحت و آرامش را از کودتاچیان گرفت تا به خواسته ی مردم تن دهند.

 مثلا برای تبریز اگر آشکار کردن سبز بودن در جمع بسیجی های مواجب بگیر برایشان خطر ایجاد می کنند می شود در شمایل استقبال کننده از احمدی نژاد ظاهر شوند ولی عکس های شهید گرانقدر تبریزی دکتر رامین پوراندرجانی را بین مردم پخش کرد و آن ها را از حقیقت این دولت خون ریز آگاه کرد.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

agha salam man be balatarin dastresi nadaram in linko midam dus dastho bezar toosh reza rahim mashaei farzande rahim mashahi addresse facebookesh va axesh jalebe

http://www.facebook.com/profile....p? id=1659485414

http://www.asriran.com/fa/pages/...ages/? cid=91206
shahin | 11.20.09 - 5:17 pm | #
Blog Widget by LinkWithin