header-photo

راهکاری برای همکاری کاراتر و گروهی سبزها: پروژه ی سبز


بارها شده که سبزها ایده های جدید و خوب و پیش نهادهای نابی را می گویند ولی کسی آن ها را پی گیری نمی کند. گاهی دلیل این پی نگیری این  است که انجام پیش نهاد از عهده ی پیش نهاد دهنده تنها بر نمی آید و بیشتر شبیه یک پروژه است که یا احتیاج به نفرات زیاد و یا احتیاج به تخصص های گوناگون دارد و باید به صورت گروهی به انجام برسد. در جریان فرگشت (تکامل) سازمانی سبزها و منسجم تر کردن کارهای تیمی می شود از این به بعد کسانی پروژه ی سبز مطرح کنند و از سبزهای دیگر بخواهند که او را کمک کنند. بهتر از که تقسیم وظایف کاملا مشخص باشد و زمان بندی هم داشته باشد تا کارها به صورت منظم پیش برود. طبعتا بهترین محل فراخوان این پروژه های شبکه های مجازی بالاترین، دنباله، فیس بوک، یاهو مسنجر و ... است.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

عزیز صددرصد باهات موافقم .ازحالا به بعد ایجاد دسته‌ها وگروه‌های سبز باید د راولویت قرار بگیره .
mehrans | Homepage | 11.19.09 - 9:57 pm | #
Blog Widget by LinkWithin