header-photo

فراموش نمی کنیم: ما همه با هم هستیــــــــــم، ملت بی شکستیـــــــــــم // ما بیشماریـــــــــم


مردم ایران هر روز بیشتر از قبل قدرت خود را باور می کنند. ایران دارد از خاکستر خویش متولد می شود و این را می شود از تک تک شعارهایی که تاکنون بر قلب و جان و زبان این ملت جاری شده دید. از بین شعارها عمق استراتژیک هیچ کدام اندازه ی "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" نیست. اگر این شعار قلب جنبش باشد و اگر "مرگ بر دیکتاتور" مغز جنبش باشد بی شک خون جنبش شعارهای ایستادگی و مقاومت همچون "ما بیشماریم"، "الله اکبر"، "نترسیم، نترسیم ما همه با هم هستیم"، و "توپ، تانک، بیسیجی، دیگر اثر ندارد" و ... بوده است.

برای سیزده آبان هم فراموش نمی کنیم که کودتاچیان از بیشماری ما نهایت وحشت را دارند. آن ها از این که با هم باشیم نهایت وحشت را دارند و بالاخره کابوس آن ها این است که ما بگوییم از شما نمی ترسیم. یادمان نرود نباید بگذاریم کسی را دستگیر کنند، باید حلقه های محکم و زنجیره های باز نشدنی تشکیل بدهیم، باید از تحریک کردن پرهیز کنیم  تا عملا آن ها خلع سلاح بشوند، باید فراموش نکنیم که هیچ کس نباید در خانه بماند. همه باید بیرون بیایند. همه باید به یاری ایران بیایند. 13 آبان روز تماشا کردن نیست. 13 آبان باید سبزترین روز سال باشد.
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin