header-photo

آقای رهبر مصغر حالا کدام یک کاریکاتور است: جنبش سبز راستین ما یا جنبش دروغین و علفی شما؟


آقای رهبر! شما روزی جنبش راستین ما را به کاریکاتوری از انقلاب 57 تشبیه کردی. واقعیت این  است که آقای رهبر مصغر این ذوب شدگان در ولایت شما بوده اند که در تمام این سال ها سعی کرده اند از حرکت ها و نهادهای اصیل کاریکاتور گونه شبیه سازی کنند و گاهی چنان هویتی خالی از اصالت دارند که فقط باعث تمسخر شده اند. بگذارید چند مثال بزنم تا خاطرتان تازه شود:

1. جامعه اسلامی در برابر انجمن اسلامی
2. آبادگران در برابر کارگزاران
3. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برابر مجمع مدرسین حوزه علمیه قم
4. روزنامه ی  وطن امروز در برابر روزنامه امروز؛ جام جم در برابر همشهری و ...
5. سایت های قلم نیوز و کلمه نیوز در برابر سایت های کلمه و قلم
6. تقلید احمقانه ی بسیاری از شعار های جنبش سبز: مثلا شعار دیکتاتور واقعی: موسوی و خاتمی!! در برابر روحانی واقعی منتظری، صانعی
7. شال سبز گردن انداختن رییس دولت دست نشانده اتان و خود سید خواندنش در برابر رییس جمهور منتخب، فرهیخته و نجیب ما

این لیست البته خیلی طولانی است اما این آخرین شاهکار ذوب شدگان در تاریکی دیگر محشر است. راستش فکر می کردم شال سبز انداختن دست نشانده اتان درسی به شما آموخته اما گویی ذلیلی و بی هویتی این جمع را پایانی نیست و جنبش مجعولی با نام جنبش سبز علوی در برابر جنبش سبز اصیل مردم ایران ساخته اید! حالا خودتان قضاوت کنید جنبش سبز ما کاریکاتور انقلاب 57 است یا مضحکه ی جنبش سبز علفی شما؟

(این هم نامه ی من به رهبر مصغر)

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

انتخابات مجلس ششم یادت هست؟ «جمعیت ایران فردا»؟ «چکاد آزاداندیشان (نیروهای ملی مذهبی)»؟ اوضاع اینا خیلی خراب تر از این حرف هاست.
حمید | 11.02.09 - 9:52 pm | #
Blog Widget by LinkWithin