header-photo

هیچ دری به روی سبزها بسته نخواهد ماند / فیلم دیگری از مقابله دانشجویان شجاع گیلان با دولت کودتا

گزارش و فیلم از مثلا سخنرانی صفار هرندی سرهنگ وزیر فرهنگ دولت احمدی نژاد را در اینجا ببینید و بخوانید. اما فیلم زیر مربوط به زمانی است که اداره کنندگان مدعی آزادی مطلق در سالن را بسته اند و افراد خود که از جاهای مختلف گرد آورده اند را در قسمت های جلو جاگیر کرده اند و خیل پرشمار دانشجویان را پشت در منتظر نگه داشته اند. ولی همان طور که مجبور شدند این در را باز کنند مطمئن باشند که پایداری مردم ایران باعث خواهد شد که همه ی درها به روی فردای بهتر ایران باز خواهد شد.

دانشجویان شجاع گیلانی شعار می دهند: بسیجی وحشی شده، محمود خائن آواره گردی ... مرگ بر تو مرگ بر تو، رفتگر حمایت، محمود رو بردار ببر، دولت کودتا استعفا استعفا، مرگ بر دیکتاتور، سرود یار دبستانی، سلام بر خاتمی درود بر موسوی، یا حسین، میرحسین، دروغگو دروغگو 63 در صدت کو؟


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin