header-photo

با تو ام ای خبرنگار سبز و گمنام وطن، ایران به تو افتخار می کند


با تو ام ای خبرنگار سبز وطن!
بدان که دوربین کوچکت، توییت های کوتاهت، وبلاگ شخصی ات، فیدهای روزانه ات، و اینترنت فیلترشده ات کمر دیکتاتوری را شکسته است. بدان که اگر چه شاید تو را با نام نشناسیم، اگر چه گاهی مجبور شده  ای از گوشه ای امن با اشک و آه ناچار به ثبت و ضبط وحشی گری ذوب شدگان در قدرت شوی، اگرچه بارها کودتاچیان دوربینت را شکسته اند، اگر چه وبلاگت را بارها فیلتر کرده اند و خودت را تهدید کرده اند، اگرچه کسی نمی داند با چه سختی یی خبرها و فیلم هایت را از فیلتر اختناق عبور می دهی تا بدست جهانیان برسد، اگرچه می دانیم که گاهی در حال خون ریزی پیامی کوتاه را توییت می کنی و یا به فرند فید می فرستی و اگر چی بدون اینکه که کسی بداند جان عزیزت را به خطر می اندازی تا لحظه های تاریخ پر افتخار مبارزه ی ایرانیان علیه استبداد را جاودان کنی ولی همین تاریخ نام تو را نیز را برای همیشه در دل خود پاس خواهد داشت و جاودان خواهد کرد.

آری با تو ام هموطن!
تو که خبرت را در سخت ترین لحظات فرستادی و عکس و فیلمت را از تاریکخانه های استبداد به بیرون رساندی ایران به تو افتخار می کند و دست هایت را می بوسد. آن روز نزدیک است که من خواهم توانست نامت را بدانم و دست هایت را بفشارم ولی تا آن روز بدان که قدر لحظه لحظه ی تلاش های صمیمانه ات را با جان و دل می دانیم. ما همه از تو سپاس گذاریم هموطن، آری از خود تو که هنوز ناشناسی و داری این خطوط را می خوانی. ما تو را می شناسیم تو فرزند آزاده و دلیر ایرانی و ایران به داشتن فرزندانی چون تو به خود می بالد.

لینک مربوط: ١٣ آبان روز سبز خبرنگاران بیشمار: ایران از شما فرزندان خود دلشاد و سپاس گزار است

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

تا حالا این طوری دلگرم نشده بودم دستت درد نکنه
مثل همهء نوشته هات قشنگ بود
انرژی گرفتم برم بلاگمو آپ کنم
ما پیروزیم

----------------------------------------------

عرفان: ای مهرداد نازنین باور کن این نظر عزیزت همان قدر به من هم لذت و انگیزه داد. حتما این کار را بکن نازنیین که ما پیروزیم.

مهراد | Homepage | 11.08.09 - 6:31 pm | #

درود
ممنون که یادی هم از ما کردی، خجالت مون دادی

---------------------------------------

عرفان: باور کن در برابر کار بچه های داخل خجالت زده ام. دست مریزاد و خسته نباشید.

شایگان | Homepage | 11.09.09 - 6:09 pm | #
Blog Widget by LinkWithin