header-photo

وقتی اتحاد ایرانیان داخل و خارج کشور کودتاگران را مستاصل و عصبانی می کند


سردار جزایری اخیرا سبزهای داخل و خارج کشور را تهدید به برخورد کرده است (اینجا) و این قبل از هر چیز نشان می دهد که اتحاد سبز ایرانیان داخل و خارج کشور بسیار موثر عمل کرده است. بخصوص وقتی که ایشان با دقت به تقسیم بندی پنج گروه حامی سبز در خارج کشور می پردازد (سکولارها، دانشجوها، روزنامه نگاران، هنرمندان و بالاخره ضد انقلابیون با سابقه! (سلطنت طلب ها، مجاهدین و ...) مشخص می شود که سبزهای فعال خارج کشور حقیقتا گل کاشته اند که اینچنین کودتاچیان را عصبانی و مجبور به موضع گیری کرده اند. این همبستگی و این کامیابی را که از زبان دشمن بیرون آمده باید عزیز داشت و قدرش را به خوبی دانست.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


3 comments:
ناشناس

گفت...

درود بر موسوی
سیاوش | Homepage | 11.08.09 - 12:44 pm | #

elmira

گفت...

با دورود
من از هموطنا و کسانی که در بیرون از ایران سایت دارند و میتوانند راهکارهای مبارزه مدنی را به مردم ارائه بدند با ای ایمیل تماس بگیرند راه کارهای دفاع شخصی وجمعی خود در خیابان اموزش ببینند به عنوان یک نونه از این اموزشها اگر در سال گذشته مردم این که می دانستند از طریف اب پاش های پلاستیکی مثل سورنگ و یا تفنگ اب پاش اب مخلوت فلفل را از راه دور به طرف انان که مردم را می زدند می پاشیدند به این راحتی سر کوب نمی شدند و البته هزاران راه کار کار امد تر

elmira

گفت...

زر نزن کثافت مگه اینروزها رو نمی دیدی که تو خیابون زن و بچه مردم رو می زدی که حالا بخوای با این بچه بازی در بری که من یک سبزی را در لیست دیدم نه هیچسبزی مظمئن باش با اثنادی که این روزها ثبت میشه رو سایت نمیاد خواهر پاسدار وحشت کردی
Blog Widget by LinkWithin