header-photo

هر جا هستیم همچون محمود وحیدنیا در برابر بتهای بزرگ و کوچک بایستیم: در اداره، مسجد، مدرسه، دانشگاه و ...


محمود وحیدنیا با شهامت تمام راه درست را به همگان نشان داد: باید شجاع بود و ایستادگی کرد و بدون لکنت حرف حق را گفت و بت های بزرگ و کوچک را شکست (ویدئوی پایین را ببینید). این همان کاری است که کروبی شجاع و میرحسین بزرگ نیز کرده اند. این همان کاری است که مردم سبز حاضر در کانون توحید لندن حدود چهل روز قبل با نماینده ی دولت کودتا کردند (شرح آن را اینجا بخوانید). برای برچیدن بساط ظلم و بیدادگری و شیادی دینی لازم  است همه ی ما هرجا که هستیم در برابر بت های کوچک و بزرگ کودتاگران بایستیم و ایرانمان را از دست نالایقان پس بگیریم. از همین امروز شروع کنیم و نگذاریم در تریبون های مختلف کودتاگران و مزدبگیرانشان بر علیه مردم ایران سم پاشی کنند.


یادآوری1: 13 آبان این سبزترین روز سال را به همه یادآوری کنیم. 13 آبان روزی نشستن در خانه نیست.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

در جواب دولت آخوند محور کودتایی:
http://www.youtube.com/watch?v=5...h? v=5J3RYDV14Lc
گشتاسب | 11.01.09 - 12:29 pm | #

1- BOTEH bozorg KHomani ast ke bayesti shekasteh shavad. 2- Va khomani boteh Moosavi ast ke hanooz setayeshash mikonad...areh bayad KHomani ham shekasteh shavad...har che zoodtar behtar
abbas | 11.01.09 - 2:16 pm | #
Blog Widget by LinkWithin