header-photo

سبزترین روز سال میرحسین یک فرمان استراتژیک است: یعنی 13 آبان را به سبزترین روز سال تبدیل کنیم


گفتنی های زیادی در باره ی بیانیه ی 14 رییس جمهور میرحسین موسوی می شود گفت ولی مهم ترین نکته این است که وقتی ایشان که دسترسی اشان به اخبار جنبش و شکست دولت کودتا بسیار بیشتر است 13 آبان را سبزترین روز سال می نامد این یعنی اینکه چنانچه مردم به صورت میلیونی در 13 آبان شرکت کنند ضربه ی نهایی را بر پیکر سیاه اندیشان خواهند زد. گمانم هیچ کلام دیگری نمی توانست اهمیت بسیار زیاد حضور میلیونی مردم در 13 آبان را نشان دهد. این جهت دهی شجاعانه ی رییس جمهور موسوی را خیلی جدی بگیریم و فعالیت هایمان را برای خبررسانی میدانی به مردمی که دسترسی به اینترنت ندارند چندین و چند برابر کنیم.


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

مرگ بر موسوی منافق
Anonymous | 11.02.09 - 8:23 am | #

نباید با دست به دامن شخص یا کشوری خاص شدن جنبش سبز را کوچک کنیم. این شعار خیلی بهتر است:
آی دولتای دنیا / یا با اینا یا با ما
آی دولتای دنیا / یا با اینا یا با ما
آی دولتای دنیا / یا با اینا یا با ما
babak | 11.03.09 - 12:28 pm | #
Blog Widget by LinkWithin