header-photo

!قابل توجه دین داران: دروغی به بزرگی 30 سال؟ دین تماما بهانه است: حفظ قدرت/نظام از نماز هم واجب تر است


وقتی آیت الله خمینی گفته بود نظامیان وارد سیاست نشوند یک چیزی می دانست. می دانست که این ها فقط بلدند از لوله ی تفنگ به سیاست نگاه کنند و ظرایف فریبکاری را بلد نیستند و به جای آن که سال ها از طریق نظارت استصوابی مردم را گروگان خود بگیرند مست قدرت می شوند و یک باره کودتا می کنند و هم خود و هم وابستگان به خود را از حوزه گرفته تا بیت با خود غرق خواهند کرد.

آخرین شاهکار این جماعت تیر خلاص زدن بر تمام  ادعاهای 30 ساله نظامی به نام جمهوری اسلامی بود. سرلشگر تازه رییس سپاه شده، جعفری، گفته است که حفظ نظام (البته بخوانید در قدرت ماندن ما) از ادای نماز هم واجب تر است (اینجا). بدین ترتیب یعنی تمام ادعاهایی که با آن 30 سال مردم را به نماز می خوانده اند کشک بوده است. یعنی جهان اسلام و خدا و قران و روزه و تاسوعا و عاشورا و فلسطین و قدس و زهد و تقوا و نماز جمعه و همه چی کشک! یعنی این ها همه بهانه ی قدرت پرستی و قدرت یابی بوده است. یعنی قرائتی 30 سال دروغ پشت دروغ گفته است از تلویزیون. یعنی همه ی کسانی که ادعای دین داشته اند یا دروغگو و فریب کار بوده اند و یا بازیچه.

از طرف دیگر، حفظ نظام از نماز واجب تر است یعنی وقتی می شود برای حفظ نظام نماز و خدا را بی خیال شد دیگر حتما می شود هزار جنایت دیگر هم کرد: می شود برای حفظ نظام به ممکلت خیانت کرد، می شود به مردم شلیک کرد، می شود به مردم تجاوز کرد، می شود به روسیه و آمریکا باج داد، و البته می شود شب تاصبح و صبح تا شب دروغ گفت و دروغ گفت و دروغ گفت. دین داران آیتی بهتر از این می خواهید؟ پس این که همه اش تکرار می کردند سیاست ما  عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما منظورشان این بوده است!

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

اشاره جالبی به قرائتی داشتید. چند سال پیش یاد گرفته بود که بگه امام حسین ظهر عاشورا نماز خوند. بعد شروع کردن به نماز خوندن تو ظهر عاشورا. حالا آقای سردار باید توضیح بده که چطور جان عزیز امام حسین برای نماز باید در خطر بیفتد اما حفظ نظام فاسد شما بر نماز ارجح است؟!
ghabli | 11.02.09 - 11:39 am | #

پس با اين فتوا امام حسين هم اشتباه كرد كه ظهر عاشورا در زير باران تيردشمنان به نماز ايستاد و بايد نماز را بي خيال ميشد وبه جنگ و حفظ نظام ادامه ميداد
رضا | 11.02.09 - 7:24 pm | #

متاسفم به حال جوانان کشورم که باسیاستهای اسلام ناب محمدی این رژیم دست از هرچه دین ومذهب بود شستند وامیدوارم روزی راببینم که این وارثان ناخلف رسول اله به دریوزگی بیفتندوای کاش آقای وحیدنیا ازرهبر فرزانه میپرسیدپول نفت راخوردیدنوش جان!کارخانجات را غارت کردید نوش جان!دلارهای حاصل ازواردات بی رویه را به جیب زدید نوش جان!حق حساب ترانزیت مواد مخدر به حساب ارزی شما واریز شدنوش جان! با اعتقاد به غارت رفته مردم چه میکنید وچه جوابی برای نسل جوان مادارید؟
Anonymous | 11.03.09 - 5:29 am | #
Blog Widget by LinkWithin