header-photo

ما می خواهیم سبز زندگی کنیم و سبز بودن را به حکومت برسانیم


به نظرم هر کسی می تواند با توجه به این دو هدف فعالیت هایش را بسنجد و آن ها را برنامه ریزی کند. بیانه ی 13 میرحسین موسوی همین محتوای عمیق را دارد. راه سبز امید باید هم مسیر باشد و هم مقصد. در مسیر پیروزی سعی خواهیم کرد از فرهنگ ریاکارانه و دروغی که 30 سال به زور به خوردمان داده اند دوری کنیم. خواهیم کوشید احترام به تمام آنچه امروز دیگر محترم نیست را تمرین و آن ها را ارزش همگانی کنیم.

احترام به کلمه، به صداقت، به  انسانیت، به آزادی و به حریم خصوصی؛
احترام به به قومیت ها، به زن ها، به عقیده ی مخالف، به حق انتخاب دین، به حق انتخاب بی دین بودن، به حق انتخاب پوشش، به عدم تبعیض و حقوق برابر شهروندی و به آزادی بیان (قبل از بیان و بعد از بیان)؛
احترام به حق تعیین سرنوشت، به شعور انسانی، به پیشینه ی پر افتخار ایرانی، به هموطنان دیگرکیش، به شایستگان و نخبگان و به دیگر مردم جهان.

می خواهیم بتوانیم به دولتمردانمان هم  احترام بگذاریم. می خواهیم آن ها لایق این مردم باشند و برایمان محترم باشند. ما می خواهیم راه سبز را به حکومت برسانیم تا نالایقان و ناراستان چهره ی ایران را چنین مخدوش و خشن و منفی و منفور به جهانیان نشان ندهند.
روز 13 آبان را به همگان خبر دهیم.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

لطفا برای سیزده آبان این شعار را تبلیغ کنید
ما دشمن فاشیستیم / دشمن دنیا نیستیم
Anonymous | 10.29.09 - 10:21 am | #
Blog Widget by LinkWithin