header-photo

در صورت دستگیری رهبرانمان دانشجویان کلاس ها را تعطیل می کنند و به خیابان می آیند


دوستی که دیروز در تجمع دانشگاه آزاد تهران حضور داشته در تماسی تلفنی می گفت جو حمایت  از موسوی و کروبی و خاتمی چنان قوی است که اگر رژیم بخواهد چنین خطایی مرتکب شود اولین واکنش دانشجویان تعطیلی کلاس ها و آمدن به خیابان ها و پیگیری همه جانبه ی حقوق تمام کسانی است که پا به پای مردم در برابر کودتا ایستاده اند. از آن به بعدش دیگر شاید قابل کنترل نباشد. وی می گفت شعار دادن بچه ها در دانشگاه آزاد معمولی نبود همه مثل کسانی که کارد خورده باشند با نهایت نفرت و عصبانیت شعار می دادند (بخصوص دخترها). و البته نظر دیگر ایشان این بود که برخلاف توهم کودتاچیان گذشت زمان اصلا به نفع سرکوبگران نیست چون از طرفی ریزش نیرو دارند و از طرف دیگر نیروهای جنبش سبز سازمان یافته تر و پرشمارتر عمل می کنند. وی می گفت جنبش سبز به تمام لایه های جامعه کشیده شده و باید کم کم منتظر حرکت های جدی در شهرستان ها هم بود.

دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید

رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin