header-photo

تشکیل تیم سه نفره بهترین راه شروع فعالیت سبز است

{ایمیل وارده}
... لطفا این مطلب را در وبلاگتان بگذارید تا بقیه هم بدانند که ما با دست خالی شروع کردیم و الان یک گروه قوی شدیم

ما در شهری هستیم که خیلی بزرگ نیست . اول من و یک نفر همرشته ای و پسرخاله ام قرار گذاشتیم با هم کار کنیم. از شعارنویسی دستشوییهای دانشگاهمان شروع کردیم. معلوم بود بسیجیها را خیلی عصبانی کرده بود. همین باعث شد که تشویق بشویم. و دو بار روی در اتاق دو نفر از اساتید شعار نوشتیم که خیلی چسپید. ما برای روز قدس هم چند اعلامیه نوشتیم و پخش کردیم. بعد دو نفر دیگر هم به گروهمان پیوستند و هفته قبل هم یک نفر دیگر. جالب تر اینکه دوست دختر یکی از آن دو نفر که حدود سه هفته قبل به گروه ما آمدند هم الان با دخترها با کمک ما یک گروه 4 نفره درست کردند. یعنی الان گروهی که با سه نفر شروع کردیم شده 10 نفر. ما الان هم روی پولها شعار مینویسیم و هم روی تابلوهای راهنمایی و کیوسکهای تلفن.

---------------------------------------
دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید

رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin