header-photo

رییس جمهور موسوی به صورت غیر مستقیم فرمان سبز شدن 13 آبان را صادر کرد: خالقان 13 آبان در زندانند


امروز دیدار مهمی بین شیخ شجاع و ماندگار اصلاحات و رییس جمهور موسوی  برگزار شد ( اینجا ). گفتنی های گرانقدر بسیاری از هر دوی این عزیزان نقل شده است از جمله تاکید هر دو بر تقلب در انتخابات. اما نکته ای که نباید از کنار آن گذشت پیام زیرکانه ی رییس جمهور موسوی برای 13 آبان  است که وی با یادآوری اینکه پدید آوردگان 13 آبان (مشخصا میردامادی) در گوشه های زندانند از مردم سبز ایران خواسته ا ست که برای آزادی این عزیزان از چنگال ستم کودتاچیان و سبز کردن این روز منتظر میقات 22 بهمن نباشند. بخصوص توجه کنیم که چون این گفته در جلسه ی مشترک هر عزیز پیش دار مبارزه علیه کودتا عنوان شده و در واقع پیام هر دوی این بزرگواران است.

دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید

رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin