header-photo

وقتی اسکناس های سبز کاغذی بر گلوله های سیاه کودتا پیروز می شود


 دو ماه قبل وقتی نوشته ی برای تو می نویسم ... را پست کردم هموطن نازنینی از خود گله کرده بود که او ترسوست وهمراه  خوبی برای جنبش نیست. برای او و دیگرانی که چون او می اندیشند نوشتم که هموطنی که چنین غیرت ایرانش را دارد ترسو نیست(اینجا: هموطنم تو ترسو نیستی) و اینکه هموطنانی که محدودیت دارند می توانند از کارهای بی خطرتر برای مبارزه با کودتاگران شروع کنند و مطمئن باشند که قطره های سبزشان تبدیل به سیل خواهد شد و خانه ی کودتا را به لرزه خواهند انداخت.

همان موقع همان هموطن خبر داد که او نیز با تمام قوا به جنبش سبز پیوسته و "نزدیک 2، 3 میلیون تومان اسکناس نویسی" کرده است (اینجا). امروز که سردار طلایی به نمایندگی   کودتاچیان از دست اسکناس های شعار نویسی شده فغانش اینچنین به آسمان رفته است (کلیک کنید) آن وقت است که آن هموطن و تمام کسانی که به گونه ای به جنبش سبز یاری می رسانند باید به خود ببالند که نقش مهمی در پیش برد هر روزه ی این سبزآفرینی دارند و ایمان داشته باشند که برگ برگ جمع گردد تا که ایران سبز شود. در زیر نمونه های فراوانی از اسکناس نویسی سبز را می بینید. مطمئنم یکی از آن ها همین هموطن خوبمان نوشته است. همه ی باید امیدوارانه هر کاری که از دستمان برمی آید را انجام بدهیم. با اسکناس نویسی، جنبش سبز را نقد جاری جامعه خواهیم کرد.


دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید

«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس


2 comments:
ناشناس

گفت...

چرا متوجه نيستييد. اين آقاي سردار(سابق) طلايي آدم بدي نيست. ايشان به جنبش سبز آدرس دهي ميكند. پس ورود آقاي طلايي به سبز انديشان را بايد به فال نيك گرفت. يعني اسكناس نويسي را با قدرت ادامه دهيد
تبريزي | 10.12.09 - 6:43 am | #

یک اسکناس را در حمایت از جنبش سبز شعارنویسی کنید
سپس به سایت زیر بروید
http://sites.google.com/site/Gre...te/ GreenEskenas
آمار آن را در سایت فوق ثبت کنید و نتیجه را در وب سایتهای مختلف اطلاع رسانی کنید

نظرها و پیشنهادها و مشکلاتی را که در حمایت از شعارنویسی سبز روی اسکناس و ثبت و اطلاع رسانی آمار اسکناسها با آن مواجه شده اید، در این وبلاگ بنویسید
sabz | 11.08.09 - 4:45 pm | #

ناشناس

گفت...

یکی‌ از روش‌های خوب برای شعر روی اسکناس استفاده از ماژیک جادویی است
Blog Widget by LinkWithin