header-photo

غلط گرفتن از دیگران و خفه خون گرفتن بهداشتی

بعضی ها دیکته اشان عالیست اولا چون نمی نویسند (بخصوص در مواقع خطر و بگیر و ببند!) و دوم این که عادت کرده اند از دیگران غلط بگیرند تا خودشان درست به نظر بیایند.

من احساسات دلسوزانه و گاهی غلط یک هموطن را به دیکته ی درست و بهداشتی خیلی ها که در کنج عافیت خفه خون گرفته اند ترجیح می دهم.

*به اشارت گفتم والا گفتنی بسیار است.


1 comments:
ناشناس

گفت...

داغ دلم را تازه كردى برادر
فابيان | Homepage | 07.05.09 - 3:48 pm | #
Blog Widget by LinkWithin