header-photo

هشـــدار به رییس جمهور میر حسین موسوی و شخصیت های سیاسی: شما مسئول خون ریزی ها نیستید اما ...

جناب آقایان رییس جمهور موسوی! مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حتی محسن رضایی و نیز شخصیت ها و احزاب سیاسی-فرهنگی-اجتماعی-دینی که نقشی در دعوت مردم به انتخابات و رای دادن به کاندیداهای خواهان تغییر داشته اید هشدارتان می دهیم که قدر اعتماد و خیزش تاریخی مردم ایران علیه کودتا و سرکوب و استبداد و شیادی دینی را بدانید. مردم از سر نیاز تاریخی و با اعتماد به دعوت شما به صحنه آمدند اما کودتاچیان ذوب شده در تقلب و وقاحت درصددند تا رای و رییس جمهورمنتخبشان را بدزدند. آن ها در این راه از هیچ قساوت و وقاحتی کم نگذاشته اند و خون ها ریخته و دغل های بیشمار در کار کرده اند.

ما شما را مسئول این خون ها و شعبده های مضحک نمی دانیم  اما چنانچه کسی از این جمع به هر دلیلی از کودتاچیان غاصب داد خواهی و خونخواهی نکند ما شما را مسئول هدر رفتن تمام خون ها و  خون دل های سالیان می دانیم. فراموش نمی کنیم که اصلاح طلبان و سید محمد خاتمی قدر عزم و شور و هیجان ملی دوم خرداد را ندانستند و در عمل کودتاگران امروز را فربه تر کردند. اما فریاد سرزنش تاریخ و وطن امروز وهر روزه گوش هایشان را می آزارد و خواهد آزرد.

این اما داستان دیگری است: مردم به خواست شما آمدند و با جانشان به دفاع از رایشان و وطنشان پرداختند. مردم هم از مال گذاشته و می گذارند و هم از جان و آبرو. همه ی شما گفتید اگر رای ها پرشمار باشد تغییر حاصل خواهد شد و مردم اعتماد کردند. مردم نه تنها پرشمار رای دادند که پرشمار به خیابان ها آمدند و پرشمار جان دادند و پرشمار درد و جراحت به جان دارند و پرشمار در زندان ها هستند. امروز تمام ایران در زندان است و ما همچنان به شما اعتماد داریم قدر این اعتماد و این اراده ی عظیم و پاک برای ساختن دوباره ی وطن را بدانید.


---------------------------------------------------- 

کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند. 

http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default


1 comments:
ناشناس

گفت...

لطفا این سایت گرداب رو هک کنید و یک جوری از کار بندازینش میخوان باز جوونهای بیچجاره رو بگیرن به اسم شناسایی اغتشاشگر
http://www.gerdab.ir/home.php
ایرانی | 07.06.09 - 7:59 pm | #
Blog Widget by LinkWithin