header-photo

گول خیمه شب بازی جدید صدا و سیمای دروغ پرداز را نمی خوریم

در هنگامه ی تظاهرات خیابانی صدای و سیمای کودتاچیان مذبوحانه با پخش کردن ده ها فیلم سینمایی معروف قصد در خانه نگه داشتن مردم را داشت! و حالا دو خبر آینده نیوز در باره ی پوشش زنان و یا پخش کردن برنامه ی انتقادی از دولت نهم نشان می دهد که این دغل پیشگان می خواهند برای جلب مخاطبان به جعبه ی شعبده و دروغشان اقدام به تولید و پخش برنامه هایی بکنند که بزکی دروغین از آزادی و دمکراسی داشته باشد. دقیقا شبیه عدم مبارزه با بد حجابی و شل حجابی در زمان انتخابات.

آقای منصوب رهبر در صدا و سیما! تشت بی آبروییتان از بام افتاده است و بعید است بعد از فریب بزرگ و جنایت های بی شمارتان کسی گول این خیمه شب بازی ها را بخورد. به عبارت عامیانه تر: خودتی!


---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
Blog Widget by LinkWithin