header-photo

ایـــــران کـهـن در خطـــر افتــــاده خبـــــــر شـــــو - خبر نامه نویسی

تاثیر خبرنامه های کاغذی در جاهایی که استفاده از اینترنت و ماهواره به هر دلیلی محدود است حیاتی ترین شیوه ی خبررسانی و جذب هم وطنان است. علاوه بر آن اگر تکثیر و توزیع خبرنامه گسترش پیدا کند جو ترس و ارعاب شکسته شده و موجب می شود تا افراد بیشتری به جنبش سبز بپیوندند. توصیه هایی برای نوشتن خبرنامه.

1. باید مخاطب خبرنامه (شب نامه) را به خوبی شناخت و با زبان او نوشت. برای معتقدان باید یک گونه نوشت
و برای دانش آموزان به گونه ای دیگر.

2. یک برگ A4 مبنای خبرنامه باشد تا هم آسان توزیع شود، هم قابلیت بازتولید داشته باشد و هم کوتاه و خواندنی باشد.

3. با استفاده از تنوع در اندازه ی فونت قسمت های مهم را برجسته کنید تا با یک نگاه قابل تشخیص باشد.

4. بنا بر سلیقه و نوع مخاطب یک خبر بسیار مهم، یک نقل قول، یک مصراع شعر تاثیر گذار، یک آیه ی آگاه کننده و یا یک عکس موثر را به عنوان تیتر یک قرار دهید. خبرنامه اتان می تواند یک نام همیشگی هم داشته باشد. مثلا من نیم خط «ایران کهن در خطر افتاده خبر شو» را مناسب می دانم.

5. در صورتی که خبری فوری باید پخش کنید می توانید از قطع های کوچک کاغذ نیز استفاده کنید.

6. از این لینک برای صرفه جویی در جوهر استفاده کنید.

ضمنا برای سازمان دهی کارها می توانید از این ساختار پیش نهادی استفاده کنید

---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default
Blog Widget by LinkWithin