header-photo

ایران و دنیا چشم انتظار ماست: امروز در خـــــانه نمانیم و بـــــه خیــابـــان ها بیاییم

[از طریق تلفن و ایمیل و ... خبررسانی کنید ]
خلاصه ای از ویدئوی روز چهارشنبه ی محسن سازگارا و توصیه های سودمند او.

  تا نتوانند گرد مرگ و وحشت بر شهرها بپاشند در سراسر ایران امروز در خـــــانه نمانیـد. هر کجا هستید به دریای مردم بپیوندید.
  • امروز (18 تیر) دنیا نظاره گر ماست
  • برای تجمع ساعت پنج امروز هر جا که هستید خانه نمانید و به دریای جمعیت بپیوندید
  • نباید حتی از دماغ یک نفر خون بیاید. هیچ اصراری نداشته باشید در محل هایی که جو امنیتی دارد تجمع کنید. هر کجا که می توانید جمعی شکل دهید (سواره یا پیاده) و علامت پیروزی را نشان دهید و یا شعار یا حسین میرحسین را بگویید (اگر خطری ندارد) 
  • حضور پیدا کنید تا کودتاگران نتوانند گرد مرگ و وحشت بر سر شهر بپاشند. کودتاچی ها نیرو کم دارند. اگر مردم به تعداد زیاد در خیابان ها باشند هیچ امکانی برای برخورد و رویارویی ندارند. 
  • حتما و حتما عکس و فیلم تهیه کنید و تا جایی که می توانید اسم شهر و خیابان را ذکر کنید و به اینترنت و خبرگزاری های بفرستید. 
  • به  هیچ وجه نیروهای بسیجی و انتظامی را تحریک نکنید. آن ها نباید دلیلی برای سرکوب و زدن پیدا کنند.
  • اگر کسی اسیر کودتاچیان شده است در دسته های 10 تا 20 نفری و یا بیشتر برگردید و با شخص ضارب شروع به حرف زدن کنید تا تمرکز ضارب را به هم بزنید و دوستانتان را نجات بدهید. اگر گروه ها دست هایشان را به هم زنجیر کنند کسی نمی تواند آن را باز کند.

---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default
Blog Widget by LinkWithin