header-photo

شهرستانی ها نگذارند این ها نیروهای سرکوبگرشان را به تهران اعزام کنند

برای اینکه سرکوبگران نتوانند نیروهایشان را در یک جا جمع کنند و اعتراض مردمی را سرکوب کنندو برای جلوگیری از اعزام نیروهای سرکوبگر لباس شخصی از مناطق دیگر به پایتخت مردم باید در تمام شهرها  اعتراضشان را هر چند موضعی  و ناهماهنگ نشان بدهند تا سرکوبگران مجبور باشند برای احتیاط نیروهایشان را در محل حفظ کنند و آن ها را به پایتخت اعزام نکنند. 


1 comments:
ناشناس

گفت...

فراخوان از متخصصین ایرانی خارج از کشور برای ایستادگی هدفمند در برابر کودتای نظامیان
با سلام،
همانطور که همه می دانیم در جریان کودتا محدودیتهای زیادی برای ایرانیان داخل کشور بوجود آمده که یکی از آنها محدودیت در "اظلاع رسانی" و "ارتباطات" است. اینجانب به عنوان یک مهندس ایرانی خارج از کشور اعتقاد دارم که این همه فرهیخته ایرانی خارج از کشور می توانند نقشی بزرگ در ایستادگی در برابر کودتا ایجاد کنند به شرطی که
1) همه ایرانیها و متخصصین ایرانی در خارج از کشور بنا بر تخصص خود تقسیم کار انجام دهند تا بتوانند نقش مفیدتری ایفا کنند.
2) فضایی ایجاد شود که متخصصین ایرانی بتوانند بدون آنکه شناسایی شوند نشرات تخصصی خود را اراده دهند.

در این راستا پیشنهاد می شود که بسرعت weblog هایی توسط ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود و برای اخذ نظرات ایرانیان متخصص در هر امری بصورت comment های تخصصی اقدام گردد. این وبلاگ ها که باید هرکس بتواند بصورت "ناشناس" در آنها comment دهد می تواند در موضوعات زیر باشد:

الف) وبلاگ مهندسین الکنرونیک، مخابرات و کامپیوتر (شبکه):
این مهندسین باید بتوانند به خیلی از پرسشها پاسخ دهند مثلا
1) برای ارتباط اینترنتی با خارج از کشور:
اگر ارتباط اینترنتی مردم در ایران قطع شود، برای ارسال ویدئو و ایمیل ها با توجه به امکانات فنی داخل کشور چه باید کرد؟ آیا با توجه به تجهیزات فنی قابل تهیه در ایران و همچنین با توجه به این امر که شرکتهای خصوصی زیادی امکان برقراری ارتباط تلفنی voice با خارج از کشور را می دهند، آیا امکان ارسال اینترنت با مکانیزم IP over voice از طریق این خطوط نلفن وجود دارد؟

2) برای ارتباط دیتای هموطنان داخل کشور با هم (در صورت قطع پیامک):
همانطور که می دانیم امکان "شنود تلفنی" نلفنهای ثابت در ایران وجود دارد ولی شنود دیتا data نیاز به امکانات خیلی بیشتری دارد و به این آسانیها نیست. حال با توجه این امر اگر جوانها بخواهند پیامها و ایمیلهای خود را با �
محمود | 06.14.09 - 4:24 pm | #
Blog Widget by LinkWithin