header-photo

قبض های آب و برق و گاز و تلفن را به این دولت غیر قانونی نپردازیم

پول هایمان را از بانک های دولتی بیرون بکشیم و قبض های آب و برق و گاز و تلفن را نپردازیم. باید این دولت غیر قانونی از لحاظ اقتصادی فلج شود. هر شیوه ی دیگری هم که به ذهن شما می رسد لطفا پیش نهاد کنید.


1 comments:
ناشناس

گفت...

etessab, etessab
Anonymous | 06.14.09 - 3:35 pm | #

ريدم تو راه حلت.اين‌ها روي نفت نشسته‌اند
مجيد | 06.14.09 - 3:39 pm | #
Blog Widget by LinkWithin