header-photo

احمدی نژاد کثیف: افرادی که در خیابان دیدید اندازه ی یک صندوق رای هم نبودند (ویدئوی تظاهرات)

احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی هم اکنون می گوید که تعداد مخالفان در خیابان ها از تعداد آرای یک صندوق هم کمتر است! به ویدئوی زیر نگاه کنید و ببینید آیا این جمعیت به اندازه ی یک صندوق رای است.


1 comments:
ناشناس

گفت...

صندوق پاره ننه اشو میگه مادر جنده
فرزند ایران | 06.14.09 - 2:32 pm | #

فایده ای ندارد.اینها اگر شده تمام مردم ایران را بکشند،می کشند تا حکومتشان از دست نرود. نام سرکوب مردم هم می شود جهاد با دشمنان دین و ائمه و نمایندگان انها (یعنی ولایت) .فراموش نکنیم جایی که حکومت در خطر بیفتد،در واقع همه دولتمردان-حتی هاشمی،حتی خاتمی-حتی موسوی و....هم در معرض خطرند و این آقایان این را نمی خواهند.لذا از مردم حمایت نمیکنند.
محمد | 06.14.09 - 3:10 pm | #

نترس نترس نترس. هر قطره خون ریخته شده تقاسش پس گرفته خواهد شد.هر جان داده شده هزارها جان دیگر را استقامت خواهد داد. در تاریخ دنیا هیچ دولتی با کشتن مردمش دوام نخواهد آورد حالا چطور این ظاهر مسلمانان دوام خواهند آورد .عزیزانم درخت آزادی با خون عزیزان و شهدا آبیاری میشود نه با آب. جنایات این قاتلان وسیلهٔ است برای آزادی مردم شجاع ایران. برای آزادی ملت ایران مقدس صد بار جان خواهم داد.

هموطنان عزیزم: حضرت محمد با کفار جنگید امام حسین با کفار جنگید، آیا مردم مسلمان ایران کافرند چرا مردم مسلمان ایران قتل عام میشوند. بسیجی‌،پاسدار،ارتشی،دانشجو،بازاری ما همه ایرانی‌ و مسلمان هستیم. تاریخ نشان داده که هر دولتی که مردم خودش را به هر دلیلی‌ کشت از کار بر خواهد افتاد و حضرت عظما،احمدی‌نژاد،بسیج و غیره استثنا ندارند.خداوند از ظلم هیچ شخصی‌ نخواهد گذشت. به نام اسلام جوانها کشته شدند به نام اسلام خانوادهها داغدار شدند حالا چطور میشه باور کرد که خدا وجود ندارد.بسیجیهای عزیز،پاسداران از راه بدر شده دستهاتون را آغشته به خون معصومین نکنید.آزادی کلام،آزادی فکر و بیان انسان را کافر نخواهد کرد به اسلام و مسلمانان رحم کنید تا خداوند به شما رحم نماید.چاره ای‌ ندارم جز اینکه از ارتش مقدس بخواهم که این جنایات فقط به دست ارتش به انتها خواهد رسید.‌ای سرباز،ای نگهبان وطن ، به داد میهن و هموطنان برس.

نقش آیات قرانی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
گاهی در جامعه اتفاق می افتد که شاهدین یک امر بدون در نظر گرفتن رضایت خداوند ورعایت حق مردم از شهادت واقعی کتمان می کنند وبهانه آنها این است که اگر حق مردم هم تضییع می شود ولی آنها خودر ا به دردسر نیندازند در صورتیکه در ایات زیر اشاره شده که کتمان شهادت یک عمل طالح وزشت است :۱۴۰و۱۴۶و۲۸۳بقره و۱۰۶مائده و۳۳انعام

rooheneda@gmail.com
صدای ندا | 06.29.09 - 2:18 am | #
Blog Widget by LinkWithin