header-photo

ایران سراسر "نــــدا" ی آزادی خواهد شد

وقتی سال 57 فریاد الله اکبر سرکوبگران امروز را به حکومت رساند مردم دیندارانی پاک باز بودند و نمی دانستند برخی شیادان دین فروش می خواهند احساسات و باورهای آنان را بازیچه ی قدرت پرستی خود کنند. این مردم نجیب اما سی سال خون دل خوردند و صبر کردند و هر بار به امید اصلاح به ظالمان فرصت دادند. اینان حتی تا دیروز نجیبانه و متمدندانه تمام بغض های فرو خفته و دردهای داد نکشیده خود را به زبان سکوت روزانه و فریاد الله اکبر شبانه گفتند تا شاید شرم و حیا بر وقاحت و وحشیگری و کوری فائق آید و بدون آن که خون مردمی ریخته شود و سر ظالمی به دار کشیده شود ملک و ملت به صلاح گرایند.

اما دریغ و صد افسوس که فرماندهان کوته اندیش و ماموران فریب خورده با دستورگیری از فرمانده ی کل قوا و ولایت مطلقه ی فقیه نجابت مردم را قدر ندانستند و نانجیبانه دست به خون فرزندان پاک و سربزیر این خاک پر افتخار آلودند. اینان گویی نمی دانند که مردم نجیبند اما زبون نیستند، شریفند اما بی شهامت نیستند. دیروز دانش جویان بی سلاحمان را به مسلخ بردید و امروز به نام دین و ولایت مداری "نـــــدا" ی نجابت ما را شهید کردید. حال که نمی خواهید صدای نجیب اصلاحات سبز رابشنوید مطمئن باشید خروش «نــــدا» ی ایران گوشتان را کر خواهد کرد. از این پس هر شب «نـــــدا» ی الله اکبـــــرمان سیاه بختی اتان را فریاد خواهد زد و هر روز «نـــــــدا»ی خون خواهی امان کاخ شیادی دینی سست پایه تر خواهد کرد.----------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

نبايد بي انصاف بود. آقاي موسوي مسوول تمام اينهاست. چرا كه با اتهامات بي مورد و بدون سند مردم را احساساتي مي كند. ضمن اينكه وقتي مجوز راهپيمايي ندادند چرا مي روند خيابان. چرا بعضي مي خواهند راي اندك موسوي را زياد جلوه دهند. راي موسوي را كه در تهران بيشتر است آيا مي توان به كل كشور تعميم داد؟ چرا شما نمي گوييد 400 تا پليس مجروح شده. ده ها بسيجي كه براي امنيت كشور در برابر منافقين مخلصانه تلاش مي كنند كشته شدند؟
Hossein | Homepage | 06.21.09 - 2:06 pm | #

Agha damet gharm amma manteghitar ineh keh eeterazato beh eetesab tabdil konim. intor poshte diktator ra mohkamtar mishekanim .Diktator ra pas az piroozi be maslakh khahim bord ta taghase khoone "Neda"hayeman besetanim.
dariush | 06.21.09 - 2:32 pm | #

درخصوص جواب دوست عزیزم که میگوید آقای موسوی مقصر است باید بگویم آیا انتخابات در یک فضای برابر صورت گرفت ؟
آیامناظرات عادلانه بود ؟آیانه اینکه آقای احمدی نژادبابردن نام آقای هاشمی برای خود امتیاز کسب کرد آیا این کار تقلب نیست پس ایشان به چه استنادی دیگران رامتهم کرد چرا حالا پس 4 سال پیش چرا این کار را نکرد چرا هنوز خودش جواب یک میلیلرد دلار را شفاف نکرده است و خیلی چراهای دیگر که شما نمیخواهید بپذیرید
saeed | 06.22.09 - 5:23 am | #
Blog Widget by LinkWithin