header-photo

نیروهای کادر و سربازان وظیفه و بسیجی ها، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران را ترک کنند

امروز ببانیه ی میرحسین بخوبی گفت که ما علیه سپاه و نیروی انتظامی و بسیج نیستم. ما علیه ملت نیستم همان طور که آن ها علیه ما نیستند. اما سرکوبگران با استفاده از سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای انتظامی و نظامی و شبه نظامی مردم را در برابر هم قرار می دهند. در انقلاب 57 هم یکی از بهترین راه های ضعیف کردن سرکوبگران و جلوگیری از خون ریزی بیرون آمدن نیروها و سربازان از پادگان ها و پیوستشان به مردم بود. اکنون وقت آن است که یا خود این عزیزان تصمیم بگیرند و یا خانواده ها از فرزندانشان که در بسیج عضوند و یا در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران خدمت می کنند بخواهند از این نیروها خارج شوند تا مجبور نباشند به روی هم وطنانشان گلوله شلیک کنند. بخصوص چون اینان جوانند و ممکن است تحت تاثیر احساسات تند مذهبی و یا تلقینات اشتباه ملی-امنیتی قرار گرفته باشند و یا از نافرمانی ترس داشته باشند تماس خانواده ها یا دوستان دلسوز در این باره می تواند خیلی موثر باشد.


این برای نیروهای کادر هم بهترین راه است. هر درجه دار و یا افسر نیروهای انتظامی یا سپاه برادر یا عمو یا دایی و یا خویشی از من و توست. آن ها هم نمی خواهند مردم خود را ضرب و شتم کنند یا بکشند. نافرمانی در داخل نیروهای نظامی وقتی به مقیاس قابل توجه شکل گیرد ساختار آن دستگاه را متلاشی می کند و پشت ظالم را در برابر نیروی مردم خم می کند. هیچ کس نیست که نداند تاثیر عکس همافران نیروهای هوایی در بهمن 57 در پیروزی 22 بهمن چه میزان بود. امروز هم زمینه پیوستن آن نیروها به مردم فراهم است. ظاهرا باز هم عده ای از همافران پیشتاز مردمی همبستگی خودشان را با مردم عزیز اعلام کرده اند. واقعیت این است که پیوستن نیروهای انتظامی و نظامی و بسیجی به مردم تضمینی است برای جلوگیری از بردار کشی و خون ریزی بیشتر. به این ترتیب همچنین حساب نیروهای مردمی از معدودی مزدور بی رحم که عمله ی ظلم و قساوت شده اند جدا خواهد شد و آن ها نیز با وجدانی آسوده شب به خواب می روند.----------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
Blog Widget by LinkWithin