header-photo

در روزهای سخت به همه نیاز داریم: «عبـــدالـله نــــوری» کجاست؟

زید آبادی بزرگترین مدافع کاندیداتوری عبدالله نوری اکنون شش روز است در دست نیروهای کودتاگر است و همسرش نیز از او خبری ندارد. در این برهه که ملت ایران نیاز دارد از تمام سرمایه هایش استفاده  کند عبدالله نوری که شجاعت و درایتش سرمایه ی بزرگی برای مردم آزادی خواه است کجاست؟  چرا از او صدایی نیست؟ کسانی که به ایشان دسترسی دارند به ایشان پیام بدهند که مردم  شهید داده ی ایران در  این روزهای سخت و پر خطر از تمام فرزندان و بزرگان خود توقع دارد حضور خود را در صحنه نشان دهند و ضمن دادن کمک فکری و به تقویت روحیه ی آن ها نیز کمک کنند .

پیش نهاد می کنم در راه پیمایی فردا با درج نام کسانی همچون عبدالله نوری بر روی کاغذ از آن ها بخواهیم به جمع مردم بپیوندند تا سایه ی تهدید و ارعاب از سر مردم کم شود.

----------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

http://freedomvatan.blogspot.com...9/06/ 25_19.html
Anonymous | 06.19.09 - 7:26 pm | #

سلام
هوا بس ناجوانمردانه سرد است .
نمی دونم چی بگم.امروز شاید.....
فروغ | Homepage | 06.20.09 - 8:34 am | #
Blog Widget by LinkWithin