header-photo

معلوم شد که نمایندگان هم نماینده ی مردم نیستند و هم کاسه ی تقلبند!

حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده نمایندگان مجلس می باید مدافع مردمی باشند که رایشان ها به غارت رفته است. ولی کدام ظاهر؟ مگر می شود از نمایندگانی که دست چین شورای نگهبان اند توقع داشت از مردم پشتیبانی کنند؟ هر چه هست در این روزهای پر خطر مردم هر روز بیشتر از قبل دوست و دشمن خود را می شناسد. سکوت مثلا نمایندگان در برابر رای دزدی و کشتن و ضرب و شتم سه روزه ی مردم در غرب و شرق و شمال و جنوب کشور و یا بدتر تبریک گویی آن ها به کسی که با تقلب و فریب می خواهد ریاست جمهور ایران باشد هیچ گاه از خاطره ی تاریخی مردم عدالت خواه ایران پاک نخواهد.

توصیه ی مردم این است که تا کاملا دیر نشده آنانی که وجدان و ضمیرشان با مردم است و تا بحال به هر دلیلی به مردم نپیوسته اند آخرین فرصت های اعلام همبستگی با جنبش عدالت و آزادی خواهی مردم را از دست ندهند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

هموطن،
احمق ترين مردم كسى است كه از تاريخ درس نگيرد و تاريخ را تكرار كند به اميد گرفتن نتيجه ای جز آنچه گذشتگان گرفته اند.
مردم ما بايد خيلى بى شعور باشند كه دراین موقعیت هدفشان فقط برگرداندن رای موسوى يا هر كس ديگرى از اين نظام باشد.
الان ديگر با راى دادن نميتوان از شر ديکتاتورى و فاشيسم خلاص شد، الان بايد خون داد براي آزادى و دموكراسى.
آيا شما آمادگى داريد ؟ آيا موسوى يا کروبى يا هر كس ديگرى كه ادعا دارد حقش تضيیع شده و رايش مخدوش گرديده (كه حتمن هم همينطور است) حاضر است در راه آزادى و دموكراسى و نجات از دست فاشيسم مذهبى و دينى خون دهند ؟
هميشه جريان هاي صادقانه و برگرفته از دل مردم با هدايت هاي غلط ونفوذی به بيراهه رفته و بجاي منتهى شدن به دريا، به باتلاق منتهى شده است.
نگويید كه بايد به تدريج و به صورت نرم انقلاب كرد كه شما هم به احمق هاي تاريخ خواهيد پيوست.
انتخابات، موسوى و کروبى جرقه خوبى بودند تا اين رود خروشان ايجاد شود، ولى مطمئن باشيد كه اینان رهبران خوبى نيستند و نخواهند بود چرا كه خود برآمده و پايبند به اين نظام ديکتاتورى و فاشيستى هستند.
ديکتاتورى و فاشيسم مذهبى هرگز اجازه حركت نرم را نخواهد داد، بلکه فرصت فکر کردن و تدارک بیشتر برای سرکوب به دست دیکتاتورِ خواهد داد. الان كه رود خروشان در جريان است بايد سدها را شكست، نه دلخوش به جويبارى كوچك در آینده ای نامعلوم.
الان بیشتر از هر چیز نياز به رهبر و هدايت كننده ای دانا، شجاع، دلسوز، وطن و مردم پرست، آگاه به اصول دموكراسى و پايبند به راى و نظر مردم، داريم.
رهبر نه به اين معنى كه ديکتاتور ابدى و خودكامه ديگر، بلكه فقط به عنوان مدير و هدايتگراین جريان كه با انتخاب مردم باشد و فقط و فقط با ارده و راي همين مردم و در هر زمان قابل ازل يا انتخاب باشد.
آیا شما توان مديريت و رهبري اين جريان را داريد؟ آيا كسى با خصوصيات ذكر شده كه قابل اطمينان نيز باشد را ميشناسيد؟ بيایيد براي یک بار فقط یک با�
Iran | 06.16.09 - 2:24 am | #

http://i39.tinypic.com/4jm4hd.jpg

http://i39.tinypic.com/160queo.jpg


inharo pakhsh konid to web
khodam | 06.16.09 - 4:59 am | #
Blog Widget by LinkWithin